Ne možemo više biti samo domaćini. Moramo biti vrhunski domaćini!

Možete se i ne morate složiti kada napišemo da je dugo Hrvatska, što se turizma tiče, egzistirala ispod granice svog objektivnog maksimuma. Jednostav...

Autor:  Josip Zurak

9. lipnja 2021.
Možete se i ne morate složiti kada napišemo da je dugo Hrvatska, što se turizma tiče, egzistirala ispod granice svog objektivnog maksimuma. Jednostavno, desetljećima nismo dosezali svoj puni kvalitativni potencijal.  Fokus je bio na brojevima noćenja umjesto na potrošnji po turistu i želji da od svakog turista dobijemo najviše moguće. Ne, ne u smislu da ga “opeljušimo”, već da monetarnu v...
Već imate korisnički račun? Prijavi se
Premium

Autor:  Josip Zurak

9. lipnja 2021.