Plitvička jezera prva u Hrvatskoj uklanjaju barijere s vodotoka

Bijela rijeka, inače stanište autohtone pastrve ponovno će bit slobodna.

Autor:  HrTurizam.hr

9. svibnja 2024.

Pregrade u značajnoj mjeri narušavaju ekološko stanje nekog vodotoka i trebalo bi ih uklanjati. Posebno je to poželjno u zaštićenim područjima odnosno nacionalnim parkovima koji bi trebali raditi na zaštiti i očuvanju svojih prirodnih ekosustava.

Obnoviti slatkovodne ekosustave i prirodne funkcije rijeka te ponovno osigurati slobodni tok na najmanje 25 000 km rijeka do 2030. godine cilj je i Strategije bioraznolikosti EU. Do danas u Republici Hrvatskoj nije uklonjena niti jedna umjetna barijera na nekom vodotoku, a prve barijere u Hrvatskoj započeli su uklanjati u Nacionalnom parku Plitivčka jezera.

Unatoč dugogodišnjoj zaštiti područja i u našem nacionalnom parku imamo problem postojanja umjetnih pregrada na vodotocima. Na Bijeloj rijeci, našem 4,5 km dugom potoku koji opskrbljuje vodom jezerski sustav, u proteklih 250 godina ljudi su gradili kanale, barijere i akumulacije kako bi snagu vode iskoristili za rad pilana, mlinica i hodrocentrale.

Ovi objekti već gotovo 100 godina nisu u funkciji, a njihovi ostaci još uvijek negativno utječu na ekosustav Bijele rijeke. Posebno je značajan negativni utjecaj ovih pregrada na migraciju naše domaće vrste, dunavske pastrve, kojoj je Bijela rijeka povoljno stanište za mrijest.

"Kako bismo uklonili ove negativne utjecaje te osigurali dunavskoj pastrvi slobodan put na mrijest, u zadnjih pet godina kontinuirano smo radili na prikupljanju podataka iz literature i s terena, praćenju stanja i provedbi stručnih i znanstvenih mjerenja i istraživanja kao podlogama za uklanjanje umjetnih pregrada i obnovu ekosustava Bijele rijeke. Uz potporu WWF Adria i Open Rivers Programma financirana je izrada elaborata za uklanjanje pregrada te odabrani izvođači za radove uklanjanja i provedbu monitoringa bioloških pokazatelja nakon uklanjanja" isitču u Javnoj ustanovi Nacionalni park Plitivčka jezera dodajući kako od osam lokacija na kojima su zabilježili ostatke pregrada na četiri je još prošle jeseni proveden zahvat restauracije odnosno obnove starih dijelova toka Bijele rijeke, koji su svojom prirodnom morfologijom korita idealni za migracije pastrva.

FOTO: Nacionalni park Plitvička jezera
Foto: Javna ustanova Nacionalni park Plitivčka jezera / izvor: Facebook

Na ovim lokacijama nisu uklanjane same umjetne pregrade jer su se na njima ili u njihovoj neposrednoj blizini tijekom godina razvili stanišni tipovi i ciljne Natura 2000 vrste koje također moramo očuvati, a uklanjanjem pregrada bi im se značajno i vjerojatno pogubno izmijenili uvjeti staništa. Preostale četiri lokacije zahtjevaju građevinske radove uklanjanja koji će se provoditi uz hidrotehnički nadzor te praćenje hidroloških, fizikalno – kemijskih i bioloških uvijeta u vodotoku.

"Sada napokon, nakon brojnih prepreka na koje smo i sami naišli u ovom višegogodišnjem procesu s ponosom možemo najaviti kako će u Nacionalnom parku Plitvička jezera, na malom, ali nama vrlo važnom potoku Bijeloj rijeci, ovih dana biti uklonjene prve četiri umjetne pregrade u Republici Hrvatskoj. Želimo našim pastvama sretno putovanje starim tokovima, a Bijeloj rijeci da ponovno postane slobodna", poručuju iz Nacionalnog parka.

Tri nove punionice za elektirčna vozila

Od ovog proljeća imate priliku napuniti baterije elektovozilima na tri lokacije u Nacionalnom parku Plitvička jezera: Na Ulazu 1 u Park, ispred hotela Jezero te ispred restorana Borje postavljeno je ukupno 13 punionica s 14 mjesta za punjenje električnih automobila, od čega je 12 AC Wallbox punionica snage do 22 kW i jedna AC/DC punionica snage do 50 kW.  

Rezultat je to suradnje između Hrvatske elektroprivrede (HEP-a) i Nacionalnog parka Plitvička jezera kako bi se potpomogao razvoj elektromobilnosti i održivog razvoja regije. HEP je kroz svoj razvojni projekt eMobilnosti od 2014. godine počeo razvijati lanac punionica elektromotornih vozila -ELEN koje su javno dostupne, odnosno, na području NP Plitvička jezera mogu ih koristiti mještani, posjetitelji, gosti hotela, kao i svi ostali vozači kojima u prolazu zatreba električna punionica.

Foto: Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera
Foto: Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera / izvor: Facebook

Ova inicijativa u potpunosti je u skladu s Direktivom 2014/94/EU Europskog parlamenta i Vijeća kojom se podupire održivi promet i postavljanje neprekinute mreže infrastrukture za alternativna goriva u Europskoj uniji.

"Izgradnja infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila na području Nacionalnog parka Plitvička jezera logičan je slijed razvoja održivih praksi kojima se smanjuje negativan utjecaj prometa na ovu zaštićenu prirodnu baštinu", priopćili su iz Nacionalog parka Plitivčka jezera.

 

Autor:  HrTurizam.hr

9. svibnja 2024.