Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti – očitovanje Zajednice obiteljskog turizma

U cilju doprinosa donošenju čim kvalitetnijeg teksta zakona, kojim će se urediti način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, Zajednica obiteljskog turizma provela...

U cilju doprinosa donošenju čim kvalitetnijeg teksta zakona, kojim će se urediti način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost, Zajednica obiteljskog turizma provela je savjetovanje sa članicama te na temelju stavova članica ističe ključna pitanja identificirana tijekom konzultacija po pitanju prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti:

Članak 5. – Ograničenje u pružanju usluga prehrane

Zajednica obiteljskog turizma ističe kako pružatelji usluga u domaćinstvu samo svojim gostima mogu pružiti usluge doručka, ručka i večere te pružanjem tih usluga ne predstavljaju konkurenciju restoranima i malim obiteljskim hotelima već povećavaju kvalitetu usluge i zadovoljstvo svojih gostiju. Radi se o jednostavnim objektima, ograničenog komfora i usluga, koji ne pružaju „a la carte“ usluge, već osnovnu uslugu doručka i večere na bazi dnevnog jelovnika. Ovaj segment gostiju želi iz prve ruke osjetiti kulturu i običaje lokaliteta, uz direktan kontakt sa domaćinima uživati u autohtonim gastronomskim delicijama krajeva te će vjerojatnije izabrati susjednu državu nego obližnji hotel ukoliko ne nađu odgovarajuću ponudu obiteljskog smještaja s uslugom obroka. Trend rasta interesa za obiteljskim smještajem velikim dijelom leži u ponudi domaće kuhinje u kojoj se koriste lokalno uzgojene namirnice, te upravo zahvaljujući ovome Hrvatska uspijeva održavati imidž destinacije autentičnih okusa i mirisa.

Nametanje dodatnih uvjeta domaćinima fizičkim osobama, uz obrazloženje kako tvrtke moraju ispuniti mnogo strože uvjete za pružanje usluge polu i punog pansiona, neće rasteretiti tvrtke jer se to može učiniti jedino deregulacijom uvjeta za male obiteljske hotele i restorane. Također je neistinita tvrdnja da pansioni u domaćinstvu ne plaćaju PDV jer prelaskom limita od 300.000 HRK prihoda objekti automatski ulaze u sustav PDVa te imaju obvezu voditi poslovne knjige, imati fiskalnu blagajnu itd.

Prijedlogom Zakona pružatelji usluga morati će osnovati trgovačko društvo ili obrt ukoliko žele svojim gostima omogućiti obroke, što će dovesti do gubitka velikog broja gosti koji dolaze upravo zbog kombinacije smještaja i domaće kuhinje. Nadalje, ukoliko vlasnik domaćinstva ispunjava uvjete za pružanje usluge doručka, onda nema razloga da isto ne zadovoljava i za ručak i večeru obzirom da se obroci pripremaju u istoj kuhinji, namirnice se drže u istom hladnjaku i koristi se isto posuđe. Dosadašnja praksa posluživanja obroka nije niti na koji način ugrozila goste već samo potencirala njihovo zadovoljstvo i ponovni dolazak.

Valja istaknuti kako će  izmjene iznimno negativno utjecati na ponudu i zadovoljstvo gostiju u ruralnim dijelovima u kojima su restorani udaljeni od objekta te gost neće imati priliku probati domaću kuhinju i vrlo vjerojatno odabirati drugu destinaciju gdje uz uslugu smještaja kod domaćina mogu uživati i u autentičnim  obrocima. Ovome ide u prilog podatak da u većim turističkim mjestima i gradovima, poput Splita, Zadra, Dubrnovnika i Zagreba, ima neznatan broj pansiona, koji se uglavnom kategoriziraju u mjestima u kojima nema velike ponude restorana i potrebno je gostima osigurati mogućnost obroka. U konačnici, postotak turista koji biraju pansione ili polupansione u obiteljskom domaćinstvu nije tako velik da bi mogao ugroziti ili pak povećati zaradu lokalnih restorana.

Članak 6. – Minimalni uvjeti za vrstu, uvjeti za kategoriju i posebni standard

Zajednica obiteljskog turizma slaže se s potrebom definiranja minimalnih uvjeta za vrstu i uvjete kategorija, s obzirom na sve veću specijalizaciju u ponudi smještajnih objekata.

Članak 15. – Ovlaštenja turističkog inspektora

Zajednica obiteljskog turizma pohvaljuje uvođenje članka 42.a iz razloga što se veliki broj državljana posredno ili neposredno bavi pružanjem usluge smješataj i ugostiteljske usluge u domaćinstvu a nisu upoznati sa svim uvjetima i obvezama poslovanja te prilikom nadzora ne ispunjavaju sva propisana pravila i obveze. Uvođenjem ovog članka, ukazuje se da inspektorat ne služi samo radi kažnjavanja, već radi provedbe zakona i ukazivanja na propuste. Ovakvim zakonskim regulativama se najbolje ukazuje kako država pokušava pomoći poduzetnicima kako bi ostvarili bolje prihode, osigurali sebi i obitelji kvalitetnije uvjete te time i pozitivno utjecali na gospodarski rast Republike Hrvatske.

Članak 23. – Usklađivanje standarda objekata sa važećim Pravilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

Članovi Zajednice obiteljskog turizma smatraju da nema potreba za provedbom usklađivanja s važećim Poslovnikom s obzirom da trendovi putovanja jasno ukazuju da su komentari, ocjene na online portalima i usluge domaćinstva relevantniji pri odabiru smještaja od broj zvjezdica kojim je objekt kategoriziran.

Usklađivanje standarda objekata za iznajmljivanje koji su ishodili rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu do 1. rujna 2007. godine sukladno tada važećem Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata sa sada važećim istoimenim Pravilnikom, čime bi se ujednačio standard objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, nije potrebno jer se Minimalni tehnički uvjeti utvrđuju samo prilikom registracije djelatnosti te ostaju na snazi dok se ne mijenja usluga ili nositelj rješenja za pružanje usluge smještaja. Razinu kvalitete ocjenjuje gost, a Zajednica obiteljskog turizma predlaže da zvjezdice dodjeljuje struka na temelju trendova i potreba tržišta, a nadležno ministarstvo da propiše MTU. Druga mogućnost je, umjesto ishođenja ponovnog rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, potrebno ishođenje novog zahtjev za utvrđivanje kategorije smještaja (zvjezdice).

Zajednica obiteljskog turizma također smatra da se brisanjem članka 33., kojim se propisivala obveza plaćanja boravišne pristojbe za boravak više od 15 osoba koje nisu članovi uže obitelji u stanovima, apartmanima i kućama za odmor, u turističkim mjestima od 15. lipnja do 15. rujna, omogućava komercijalizacija i ostvarivanje turističkog prihoda u nekomercijalnim nekategoriziranim objektima, a kontrola je vrlo ograničena zbog zaštite prava vlasništva.

UKLJUČITE SE – SVE JE NA VAMA 

Rok za davanje mišljenja je 02.06.2018.  te je sad vrijeme da argumentirano i konstruktivno iznesemo svoje stavove i mišljenja. Novi prijedlog Zakona do danas je komnetiralo SAMO 9 osoba, što je poražavajuće malo. Kasnije kada se Zakon usvoji nema više prostora za izmjene i Facebook “pametovanje”. Sada je trenutak da se čuje vaše glas i mišljenje.

PRILOG:

REGISTRACIJA / Da bi mogli komnetirai te dati svoj osvrt/agrumentiranu pohvalu ili kritiku potrebno se je prvo registrirati OVDJE

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti dostupan je OVDJE

 

 

Vijesti: