ride&bike

Projekt RIDE&BIKE dodatno obogatio turističku ponudu Hrvatskog zagorja

Biciklom ili na konju, samo su dva od mnogih načina na koje možete upoznati prirodne ljepote Krapinsko-zagorske županije. A upravo su jahanje i biciklizam bili glavne teme tek završenog...

Biciklom ili na konju, samo su dva od mnogih načina na koje možete upoznati prirodne ljepote Krapinsko-zagorske županije. A upravo su jahanje i biciklizam bili glavne teme tek završenog prekograničnog projekta kojim se, između ostaloga, dodatno obogatila turistička ponuda Hrvatskog zagorja. Naime, rezultat projekta RIDE&BIKE u kojem je sudjelovalo šest partnera iz Hrvatske i Slovenije, povećanje je broja posjetitelja u RIDE&BIKE destinaciji.

Postignuto je to kroz pametnu integraciju prirodne i kulturne baštine kojom ova destinacija obiluje sa aktivnim odmorom te interpretaciju te baštine za aktivne turiste odnosno bicikliste i jahače. Oblikovani su održivi turistički proizvodi, uređena dodatna posjetiteljska infrastruktura odnosno interpretativne točke, educirani i dodatno ojačani kapaciteti ključnih dionika turističkog gospodarstva te je promovirana RIDE&BIKE destinacija.

Projektni partneri djelovali su regionalno i kroz projektne aktivnost stvorili veću prekograničnu turističku destinaciju. Glavni cilj projekta bio je razvoj selektivnih turističkih proizvoda temeljenih na interpretaciji prirodne i kulturne baštine kroz uspostavu sustavnog upravljanja razvojem održivog aktivnog turizma. Inovativnost projekta se očituje u poboljšanju i realizaciji zajedničkih prekograničnih ciljeva.

U sklopu projekta između ostaloga organizirana je RIDE&BIKE ponuda, trasirano je i digitalizirano šest biciklističkih i pet konjičkih tematskih ruta, a uređeno je i 20 interpretativnih punktova. Osim toga oblikovano je pet biciklističkih i pet konjičkih te dva zajednička prekogranična RIDE&BIKE itinerara. Nadalje oblikovani su standardi za ugostiteljski i smještajnu ponudu namijenjeni biciklistima i jahačima i standardizirano deset objekata.

Na području Krapinsko-zagorske županije izrađena je Zajednička strategija RIDE&BIKE destinacije, koja uključuje Plan upravljanja posjetiteljima, Akcijski plan dugoročne suradnje destinacije te prekogranične biciklističke itinerare, a organizirana je i biciklijada u okviru Zahvale jeseni 2020., odnosno pete biciklijade u Klanjcu. Osim toga organizirana je edukacija za biciklističke vodiče.

Rezultati projekta prezentirani su na Završnoj konferenciji održanoj u Krapini. U projektu su sudjelovala tri partnera s hrvatske i tri sa slovenske strane. Uz Zagorsku razvojnu agenciju i Turističke zajednice Krapinsko-zagorske županije i Savsko-sutlanskih dolina i brigi, u projektu su se našle i dvije slovenske razvojne agencije Kozjansko i Sutla, te Javni zavod za kulturu sport i turizam mladih Sevnica.

Prekogranični projekt RIDE&BIKE II, koji je 85% sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa suradnje Interreg Hrvatska-Slovenija 2014.-2020. počeo se provoditi 1. rujna 2018. i provodio se 30 mjeseci odnosno završit će 28. veljače 2021. godine. Od ukupne vrijednosti projekta koja iznosi 875.472,55 EUR na području Krapinsko-zagorske županije provedene su aktivnosti ukupne vrijednosti 277.122,50 EUR odnosno 189.692,50 EUR za cikloturizam te 87.430 EUR za konjički turizam.

Konkretni outputi projekta RIDE&BIKE na području Krapisnko-zagorske županije su:

 • izrađena Zajednička strategija RIDE&BIKE destinacije, koja uključuje Plan upravljanja posjetiteljima, Akcijski plan dugoročne suradnje destinacije te prekogranične biciklističke itinerare;
 • organizirana 1 biciklijada (u okviru Zahvale jeseni 2020. – 5. biciklijada u Klanjcu),
 • realizirana online kampanja na Facebooku i web portalima za web stranicu www.zagorjebike.com.hr,
 • izrađena je zajednička projektna web stranica www.rideandbike.eu i dodatno je redizajnirana i dopunjena web stranica www.zagorjebike.com.hr,
 • organizirana edukacija za biciklističke vodiče
 • organizirana edukacija na temu interpretacije kulturne i prirodne baštine po pristupu kojeg provodi Interpret Europe
 • razvijen vizualni identitet standarda RIDE&BIKE friendly/professional/specialist
 • trasirano novih 5 obiteljskih i 6 MTB ruta na području KZŽ
 • 5 interpretativna punkta za cikloturiste
 • 2 interpretativna punkta za jahače i konje
 • edukacije za privatni i javni turistički sektor
 • pilotno certificiranje konjičke rute čime naša ruta ulazi u katalog talijanske ENGEA-e
 • trasirana 1 nova konjička ruta
 • izrađeni RIDE&BIKE standardi (BIKE / RIDE friendly, professional, specialist)
 • redizajnirana web stranica www.zagorjeride.com.hr
 • organizacija studijske ture za turističke ambasadore

Naslovna fotografija: Screenshot Youtube Zagorje – Ride&Bike

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN