Projekt S.LI.DES.- nove tehnologije u službi održivog razvoja turizma

Iako provođenje europskih projekata iziskuje veliki napor, turističke destinacije uviđaju njihovu važnost u unaprjeđenju turističke ponude. S ukupnim proračunom od 2,5 milijuna eura sufinanciranih sredstvima Europskog fonda za regionalni...

Iako provođenje europskih projekata iziskuje veliki napor, turističke destinacije uviđaju njihovu važnost u unaprjeđenju turističke ponude.

S ukupnim proračunom od 2,5 milijuna eura sufinanciranih sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, projekt Interreg Italija-Hrvatska S.LI.DES. (Smart strategies for sustainable tourism in LIvely cultural DEStionations) namijenjen je upravo razvoju inovativnih alata, strategija i politika koje će pomoći destinacijama u održivom upravljanju turizmom na jadranskoj obali s hrvatske i talijanske strane. Inovativni alati razvijeni upotrebom digitalnih tehnologija pomoći će u smanjenju antropogenih pritisaka na lokalnu kulturnu i prirodnu baštinu, kao i u raspolaganju resursima koji čine identitet destinacije (obrtništvo, kulturna i kreativna industrija) te u povećanju konkurentnosti lokalnog gospodarstva.

U projekt je uključeno pet gradova partnera: Dubrovnik, Šibenik Venecija, Bari i Ferarra. Sa znanstvenog i tehničkog gledišta, gradovima pomažu hrvatski partneri Institut za turizam i Obrtničko učilište- ustanova za obrazovanje odraslih. Talijanskih partneri na projektu su Sveučilište u Veneciji Ca’Foscari, u funkciji vodećeg partnera, zatim CISET (Međunarodni centar za ekonomiju turizma), ECIPA (Agencija za obuku i usluge), SIPRO (Razvojna agencija grada Ferrara) i CAST (Napredne studije u turizmu na sveučilištu u Bologni). Njihova znanstvena ekspertiza temelji se upravo na razvoju inovativnih tehnologija i rješenja za efikasnije upravljanje turizmom.

Projekt S.LI.DES. izvrsna je prilika gradovima partnerima za razvoj baze podataka, kao svojevrsnog repozitorija (engl. datahub) koji sadrži turističke, ekonomske, socijalne i okolišne podatke, uključujući dinamičnu kartu materijalne i nematerijalne kulturne baštine te podatke o kretanju turista u stvarnom vremenu. Razvoj takve baze veliki je poduhvat budući da se radi o znatnoj količini raznovrsnih podataka. S obzirom da se podaci nalaze u brojnim, međusobno nepovezanim bazama, potrebna je kvalitetna suradnja s vlasnicima podataka, odnosno privatnim i javnim tijelima koja djeluju na području destinacija.

Osim navedenih, u bazu će se integrirati i podaci o popularnosti i mjestima zadržavanja turista preuzeti s web servisa GoogleTrend i TripAdvisor. Neki podaci prikupljat će se online anketiranjem lokalnih obrtnika čija je djelatnost vezana uz umjetnost, rukotvorine, autentične proizvode i/ili narodne običaje. Podaci o kretanju turista prikupljat će se  pomoću senzora i kamera čija je nabava i instalacija također jedna od projektnih aktivnosti. Ferarra je prva od gradova partnera dovršila instalaciju šest senzora i time izazvala velik interes lokalnih dionika unutar turističkog sektora koji su uvidjeli priliku za mnogobrojne primjene te zatražili ugradnju dodatnih senzora za svoje potrebe.

Svaki će grad partner dobiti uvid u podatke putem posebno prilagođene upravljačke ploče (engl. dashboard) koja će omogućiti prikaz ključnih pokazatelja uspješnosti (engl. KPI) te tako pomoći dionicima lokalne vlasti u kvalitetnijem upravljanju turizmom u destinaciji. Primjerice, na mjestima gdje se stvaraju velike gužve (npr. dubrovačke gradske zidine) posjetiteljima će biti ponuđen izbor alternativnih ruta na kojima će se moći susresti s lokalnim umjetnicima i obrtnicima. Cilj projekta jest i u inoviranju proizvoda upravo lokalnih obrtnika kako bi se turistima, osim kupovine, pružio autentičan doživljaj izrade umjetničkih predmeta.

Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci, no zbog pandemije uzrokovane bolešću COVID-19 produžit će se na 42 mjeseca. Projekt bi se trebao završiti do 30.06.2022. godine.

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN