13% turista tijekom boravka u Hrvatskoj posjeti nacionalne parkove i druga zaštićena područja

Upravljanje posjetiteljima u zaštićenim područjima.

Autor:  HrTurizam.hr

2. ožujka 2024.

S obzirom na sve veći turistički pritisak na prirodna i zaštićena područja, važno je uspostaviti učinkovite strategije kako bi se očuvala biološka raznolikost, prirodni resursi te osigurala kvalitetna posjetiteljska iskustva.  

Upravljanje posjetiteljima sastavni je dio upravljanja ovim područjima. Intenzivna ljudska aktivnost, uključujući turizam, može imati nepovoljne učinke na osjetljive ekosustave i biološku raznolikost zaštićenih područja, uključujući eroziju tla, degradaciju vodnih resursa i ugrožavanje autohtonih vrsta. No, turizam može pružiti i važne ekonomske i društvene koristi lokalnim zajednicama, potičući svijest o važnosti očuvanja prirode i promovirajući kulturološku razmjenu.

Upravljanje posjetiteljima u zaštićenim područjima složen je izazov koji zahtijeva uravnoteženi pristup između očuvanja prirodnih resursa i razvoja turizma te integrirani pristup koji uzima u obzir ekološke, sociokulturne i ekonomske čimbenike. 

Na temu: „Upravljanje posjetiteljima u zaštićenim područjima: Kako pomiriti turizam i zaštitu?“ jučer se govorilo na XXI Raspravama o turizmu u organizaciji HKD Napredak i Instituta za turizam.

O ovoj važnoj temi su govorili: Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Slavko Štefičar, ravnatelj Uprave za održivi razvoj i konkurentnost turističke destinacije Ministarstva turizma i sporta, Tomislav Kovačević, ravnatelj JU NP Plitvička jezera, Ivo Bašić, ravnatelj JU PP Kopački Rit i Nika Dolenc, ravnateljica JU Maksimir, a uvodno izlaganje održala je dr.sc. Izidora Marković Vukadin sa Instituta za turizam. 

Sudionici rasprava iznijeli su primjere pozitivne prakse u uspostavi ravnoteže između turističkih aktivnosti i očuvanja zaštićenih područja, odnosno upravljanja posjetiteljima, uključujući ulaganja u vidljivost i brendiranje, edukaciju i interpretaciju, posjetiteljsku infrastrukturu, kontrolu pristupa, održivo planiranje, suradnju sa lokalnim zajednicama i drugo. Istaknuti su i brojni izazovi u upravljanju i gospodarenju ovim područjima.

„Prema rezultatima istraživanja Tomas Hrvatska 2022/2023, 13% turista tijekom boravka u Hrvatskoj posjeti nacionalne parkove i druga zaštićena područja radi čega se nacionalni parkovi i parkovi prirode mogu smatrati osnovnim ili dodatnim motivom dolaska turista u Hrvatsku. Ovako visok postotak turista te visok odaziv na ove rasprave govori o važnosti današnje teme.“ istaknuo je Damir Krešić, ravnatelj Instituta za turizam.

Izidora Marković Vukadin, viša znanstvena suradnica, Instituta za turizam naglasila je kako imajući na umu da su u turističkom smislu, zaštićena područja destinacije, temelj svakog turističkog planiranje, jest integracija studija nosivog kapaciteta i planova upravljanja za cijelo područje. Tek uz takvo razvojno planiranje, moći će se kreirati održivi sustavi posjećivanja.

Tomislav Kovačević, ravnatelj JU NP Plitvička jezera naveo je kako trebamo raditi na tome da nakon posjete zaštićenom području turisti ne odu bogatiji samo za fotografije, nego i znanjem  i svjesnošću o vrijednosti i potrebi zaštite takvih područja."U turističku ponudu potrebno je uključiti proizvođače domaće, lokalne hrane čime se pozitivno utječe na gospodarsku i natalitetnu politiku, a suradnjom sa drugim sličnim lokacijama u okruženju može se utjecati na duže zadržavanje gostiju i tako smanjiti njihov negativan utjecaj na destinaciju.“ dodao je Kovačević.

S druge strane, Ivo Bašić, ravnatelj JU PP Kopački Rit naglasio je kako zaštićena područja poput nacionalnih parkova i parkova prirode nisu turistička gospodarstva, nego ih država štiti radi drugih razloga, njihovog bogatstva i rijetkosti. To je važno istaknuti radi moguće krive percepcije javnosti.“

Aljoša Duplić, ravnatelj Zavoda za zaštitu okoliša i prirode MINGOR ističe kako zaštićena područja imaju svoju estetsku vrijednost koja može privlačiti turiste, no važniji je naglasak na ukupne usluge ekosustava koje nude. Neka, poput Plitvičkih jezera, Krke i Mljeta imaju turističku vrijednost. Neka druga poput brojnih parkova prirode tek trebaju kreirati i učiniti vidljivom turističku vrijednost.“

Za kraj informacija, kako je u 2022. godini 4,6 milijuna turista posjetilo nacionalne parkove i parkove prirode u Hrvatskoj. 

Foto: Pixabay

Autor:  HrTurizam.hr

2. ožujka 2024.