Putničke agencije prošle godine zaslužne za 17% noćenja stranih turista

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku ( DZS ) u 2019. godini hrvatske putničke agencije organizirale su višednevna putovanja u Hrvatskoj za 2,8 milijuna stranih turista, koji su ostvarili...

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku ( DZS ) u 2019. godini hrvatske putničke agencije organizirale su višednevna putovanja u Hrvatskoj za 2,8 milijuna stranih turista, koji su ostvarili 16,1 milijun noćenja.

Ako znamo da je prošle godine ukupno ostvareno 94.812.813 noćenja stranih turista, onda možemo zaključiti kako su putničke agencije zaslužne za 17% ukupnih noćenja stranih turista u 2019.godini.

Kako je ove godine sektor turizma najteže pogođen pandemijom Covid19, tako su i putničke agencije u izrazito teškoj situaciji. No, podaci za prošli godinu daju nam uvid o cijelu putničku indsutriju u Hrvatskoj, barem kako je izgledala do pojave koronavirusa.

Inače, u Hrvatskoj prema podacima za 2019 godinu imamo ukupno 1.298 putničkih agencija, a koje su zapošljavale 5.816 djelatnika, od toga 3.889 kroz stalni radni odnos.

Prošle godine zabilježen porast višednevnih putovanja domaćih turista i u Hrvatskoj i u strane zemlje

U 2019. u organizaciji hrvatskih putničkih agencija 379 tisuća domaćih turista bilo je na putovanjima u Hrvatskoj na kojima su ostvarili 1,4 milijuna noćenja, dok su domaći turisti u prosjeku su ostvarili četiri noćenja. U odnosu na 2018., broj domaćih turista na putovanjima u Hrvatskoj u organizaciji hrvatskih putničkih agencija veći je za 27,6%, a broj njihovih noćenja veći je za 14,2%.

U strane zemlje domaći turisti najviše putovali u Italiju

U 2019. u organizaciji hrvatskih putničkih agencija 341 tisuća domaćih turista bila je na putovanjima u strane zemlje na kojima su ostvarena 1,2 milijuna noćenja. U strane zemlje domaći turisti najviše su putovali u Italiju (18,2%). Zatim slijede putovanja u Austriju (6,6%), Francusku (6,5%), Bosnu i Hercegovinu (6,3%), Njemačku i Češku (u svaku po 5,9%), Sloveniju (5,3%), Mađarsku (4,7%), Tursku i Španjolsku (u svaku po 3,8%), Grčku (2,5%), Ujedinjenu Kraljevinu (2,2%) te u Srbiju (2,1%). Domaći turisti u prosjeku su ostvarili četiri noćenja u stranim zemljama. U strane zemlje putovali su više za 9,9% i ostvarili 7,0% više noćenja u odnosu na 2018.

Na jednodnevna putovanja u strane zemlje domaći posjetitelji najviše putovali u Austriju

U 2019. u organizaciji hrvatskih putničkih agencija na jednodnevnim putovanjima bile su 364 tisuće domaćih posjetitelja, a od toga 264tisuće u Hrvatskoj i 100 tisuća u stranim zemljama. Domaći posjetitelji su u organizaciji hrvatskih putničkih agencija na jednodnevna putovanja u strane zemlje najviše putovali u Austriju (36,0%), Italiju (26,6%) i Sloveniju (20,3%). U 2019. u odnosu na 2018. u organizaciji hrvatskih putničkih agencija broj domaćih posjetitelja na jednodnevnim putovanjima u Hrvatskoj manji je za 6,7%, dok je u strane zemlje veći za 11,7%.

U organizaciji hrvatskih putničkih agencija, već tradicionalno, najviše turista iz Njemačke

U 2019. hrvatske putničke agencije organizirale su višednevna putovanja u Hrvatskoj za 2,8 milijuna stranih turista, koji su ostvarili 16,1 milijun noćenja. Strani turisti u prosjeku su ostvarili šest noćenja u Hrvatskoj.

Broj stranih turista koji su u 2019. u Hrvatsku došli u organizaciji hrvatskih putničkih agencija veći je za 14,7%, dok je broj noćenja veći za 8,4% u odnosu na 2018.

U strukturi noćenja stranih turista koji su u Hrvatsku došli u organizaciji hrvatskih putničkih agencija najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (26,0%). Zatim slijede noćenja turista iz Ujedinjene Kraljevine (12,4%), Austrije (6,4%), Poljske (5,5%), Češke (5,4%), Italije (5,2%), Slovenije (3,9%), Nizozemske (3,7%), Mađarske (3,4%) i Francuske (3,3%).

Ovim istraživanjem obuhvaćeno je 1 298 hrvatskih putničkih agencija koje su organizirale višednevna putovanja ili posredovale u prodaji i provedbi paket-aranžmana i jednodnevnih putovanja za domaće i strane posjetitelje i turiste u 2019.

Prilog: Putničke agencije 2019 / Izvor: DZS

Naslovna fotografija: NP Krka

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN