Raspisan natječaj za imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Gorskog kotara

Krajem godine, točnije u studenom, potpisan je Sporazum o udruživanju lokalnih turističkih zajednica u Turističku zajednicu Gorskog kotara. Radi se o formalnom udruživanju, ne projektnom, te su se tako...

Krajem godine, točnije u studenom, potpisan je Sporazum o udruživanju lokalnih turističkih zajednica u Turističku zajednicu Gorskog kotara.

Radi se o formalnom udruživanju, ne projektnom, te su se tako Turističke zajednice gradova Vrbovsko, Čabar i Delnice te općina Fužine, Lokve, Mrkopalj, Brod Moravice, Skrad i Ravna Gora udružile u Turističku zajednicu Gorskog kotara, tvoreći time turističku zajednicu područja slične prostorne cjeline. Sjedište nove TZ Gorskog kotara biti će u Delnicama.

Sada je Općina Mrkopalj raspisala natječaj za imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Gorskog kotara.

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu direktor/direktorica Turističkog ureda, mora ispunjavati posebne uvjete propisane u članku 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice te da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra 300 ECTS bodova), najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka te mora izraditi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Natječaja, tj. do 20.01.2020., a sve detalje saznajte u prilogu.

Prilog: Natječaj za imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Gorskog kotara

Strateški plan razvoja turizma Gorskog kotara

Prilokom potpisianja Sporazuma o udruživanju lokalnih turističkih zajednica u Turističku zajednicu Gorskog kotara. predstavljen je i strateški plan razvoja turizma Gorskog kotara (Master plan – kojeg je izradio Horwath HTL Hrvatska ).

Strateški plan razvoja turizma Gorskog kotara definira operativne strategije razvoja, destinacijsku menadžment organizaciju Gorskog kotara te marketinšku strategiju i plan brandiranja. Također sadrži opću i gospodarsku analizu područja te turističkog tržišta, zatim analizu proračuna turističkih zajednica, atrakcijske strukture, identifikaciju elemenata interesa za destinacijom, te uz primjere dobre prakse, i analizu trenutne marketinške strategije. 

Foto: Visit Gorski Kotar

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN