Saznajte kako postupiti s HRT pristojbom u obiteljskom smještaju

Kako je turistička sezona u punom zamahu, tako su se probudili i poreznici i razni inspektori, kao i kontrolori HRT-a koji obilaze smještajne objekte u obiteljskom smještaju radi kontrole i naplate RTV pristojbe.

Kako se u Hrvatskoj jedan Zakon može tumačiti na razne načne, nije jasno niti strikno definirano što i kako postupati s RTV pristojbom u obiteljskom smještaju, pogotovo kada imate više apartmana u najmu. Da li se RTV pristojba može plaćati samo tijekom turističke sezone i koliko pristojbi se mora platiti: jednu za cijeli objekt ili za svaki televizor posebno. Naravno kako treba poštovati Zakone, to nije sporno, no svakako kako je plaćanje 5 RTV pristojbi za 5 televizora značajan trošak svim domaćinima u obiteljskom smještaju, pogotovo ako ga ne mogu odjaviti tijekom cijele godine. Sve su to pitanja koja „vise“ u zraku i nisu jasno definirana te je domaćinima nejasno što i kako da postupe.

Donosimo Vam odgovore u kontekstu preporuke kako postupati vezano uz RTV pristojbu u obiteljskom smještaju koje nam je dostavila Zajednica obiteljskog smještaja i turizma pri HGK iz koje ističu kako su i dalje odredbe navedenog zakona dvojbene i u dijelu kontradiktorne, preporučuju slijedeće „Plaćanjem jedne RTV pretplate domaćinstva stječu pravo na korištenje još tri RTV prijamnika bez plaćanja dodatne naknade. Veći broj RTV prijamnika od četiri treba odjaviti po isteku sezone iznajmljivanja i prijaviti ih sa datumom početka iznajmljivanja smještaja. Dodatnu pristojbu (jednu za svaka 4 nova RTV prijamnika) treba plaćati samo u periodu za koji ste prijavili dodatne RTV prijamnike“ ističe Nedo Pinezić predsjednik Zajednice obiteljskog smještaja i turizama pri HGK.

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10, 76/12) propisuje člankom 34. stavkom 8. da pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, sukladno posebnom zakonu, plaćanjem mjesečne pristojbe za jedan prijamnik u ugostiteljskom objektu stječu pravo korištenja triju dodatnih prijamnika u istom ugostiteljskom objektu bez plaćanja mjesečne pristojbe.

children

Ova mogućnost odnosi se na fizičke i pravne osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ 138/06, 152/08, 43/09 i 88/10, 50/12). „ HRT će uvijek tumačiti odredbe zakona u svoju korist. To se može i dalje očekivati. Ipak jedan zakon ne smije biti u kontradikciji sa drugim zakonom. Osobito ne “mlađi” sa “starijim”. Činjenica je da je “Pružanje usluga smještaja građana u domaćinstvu” regulirano posebnim Zakonom (Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti), koji ne može biti podređen Zakonu o RTV pristojbi. Prema odredbi tog zakona nedvojbeno je da se predmetna usluga odvija u domaćinstvu – kućanstvu, gdje smještajne jedinice mogu i ne moraju imati zasebni ulaz i gdje isto tako gosti koriste zajedničku infrastrukturu kućanstva – okućnicu, terase, parkiralište, priključak struje, priključak vode, često i zajedničke frižidere, kuhinje, vanjske tuševe, wc-e, spremišta… sve što koriste i ukućani. Pri tome treba napomenuti da zakonom nije propisano da bi se navedena infrastruktura i sadržaji strogo odijelili od korištenja ukućana, niti da smještajne jedinice moraju imati zasebni prilaz i vanjski ulaz.“ ističu iz Zajednice obiteljskog obiteljskog smještaja i turizma pri HGK te dodaju kako domaćinstva – kućanstva ne mogu udovoljiti takvim uvjetima koji vrijede za poslovne subjekte. Također niti jedan dio kućanstva ne može dobiti uvjete kao zasebna cjelina da bi se na taj način izdvojio iz kućanstva ( dati u podnajam poslovnom subjektu, koristio kao poslovni prostor ili smještaj u statusu obrta ili trgovačkog društva, ne može dobiti zaseban priključak električne energije, vode, zaseban račun za komunalije )

„Sve se obaveze plaćaju u sklopu obaveza kućanstva – domaćinstva, a turisti su slobodni koristiti sve sadržaje domaćinstva koje koriste i domaćini, naravno u dogovoru sa svojim domaćinima. Nedvojbeno je stoga da svi sadržaji koji se nalaze u objektu domaćinstva, pripadaju domaćinstvu. To se odnosi i na RTV prijamnike. Skrećemo pozornost na mogućnost odjave “prekomjernih” RTV prijamnika nakon završetka sezone iznajmljivanja i njihovo ponovno prijavljivanje početkom sezone iznajmljivanja.“ zaključuje Pinezić

Foto: Wikipedia.org

Službeno očitovanje HRT-a vezano uz plaćanje RTV pristojbe u obiteljskom smještaju

Iz HRT –a  glede plaćanja RTV pristojbe ističu kako je odredbama Zakona o HRT-u propisana obveza plaćanja mjesečne pristojbe pojedinim kategorijama obveznika. Kućanstva koja u svom vlasništvu ili posjedu imaju dva ili više prijamnika, plaćaju mjesečnu pristojbu kao da imaju jedan prijamnik. Napominjemo da Zakon jasno i precizno definira pojam kućanstva. Dodatnu pristojbu (navedenu u točki 3. preporuke TZ Rab) za TV prijamnike u apartmanima za iznajmljivanje gostima, koji nisu članovi kućanstva iznajmljivača, HRT naplaćuje samo u sezoni iznajmljivanja apartmana, pa ih stoga  nije potrebno  svake godine iznova prijavljivati i odjavljivati. „Osim toga, naplatu pristojbe za iste HRT vrši sukladno odredbi čl. 34. st. 8. Zakona, kojom je omogućeno pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost sukladno Zakonu o ugostiteljstvu (u što se ubraja i djelatnost iznajmljivanja soba i apartmana), da plaćanjem pristojbe za jedan prijamnik stječu pravo korištenja dodatnih triju prijamnika u istom ugostiteljskom objektu (sobama i apartmanima) bez plaćanja mjesečne pristojbe. Kao što je vidljivo iz točke 3. preporuke dodatnu pristojbu (jednu za svaka nova 4 prijamnika) treba plaćati samo u periodu za koji ste prijavili dodatne RTV prijamnike. „ ističe Damir Tus, rukovoditelj RJ pristojba s Hrvatske radio televizije

Dakle, da zaključimo ovu temu, svi domaćini u obiteljskom smještaju kod plaćanja jedne RTV pristojbe stječu prava na dodatne tri RTV pristojbe besplatno. U slučaju da imate više o četiri prijamnika, na kraju turističke sezone, potrebno je odjaviti RTV pretplatu putem obrasca na linku

Na što se troši pristojba?
Od mjesečnoga iznosa pristojbe, koja iznosi 80 kuna, 34 se kune izdvaja za proizvodnju četiriju televizijskih programa (Prvi program Hrvatske televizije (HRT – HTV 1), Drugi program Hrvatske televizije (HRT – HTV 2), Treći program Hrvatske televizije (HRT – HTV 3) i Četvrti program Hrvatske televizije (HRT – HTV 4)), triju radijskih programa (Prvi program Hrvatskoga radija (HRT – HR 1), Drugi program Hrvatskoga radija (HRT – HR 2), Treći program Hrvatskoga radija (HRT – HR 3)), programe devet radijskih postaja (HRT – Radio Osijek, HRT – Radio Split, HRT – Radio Knin, HRT – Radio Pula, HRT – Radio Zadar, HRT – Radio Sljeme, HRT – Radio Rijeka i HRT – Radio Dubrovnik te HRT – Glas Hrvatske), programe osam HRT-ovih centara (HRT-ov centar Osijek, HRT-ov centar Pula, HRT-ov centar Rijeka, HRT-ov centar Zadar, HRT-ov centar Knin i Šibenik, HRT-ov centar Split, HRT-ov centar Dubrovnik te HRT-ov centar Čakovec i Varaždin), Simfonijski orkestar Hrvatske radiotelevizije, Jazz orkestar Hrvatske radiotelevizije, Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije i Zbor Hrvatske radiotelevizije, mrežni portal i mobilnu platformu.

Sedam se kuna izdvaja za usluge tvrtke Odašiljači i veze d.o.o. koja mrežom od oko 300 odašiljača širom Hrvatske distribuira radijski i televizijski program do domova korisnika.

Daljnjih 8 kuna izdvaja se za Hrvatski audiovizualni centar čime se preko pristojbe sufinancira hrvatsko filmsko stvaralaštvo, a u tih 8 kuna također spadaju i naknade za HDS ZAMP, odnosno naknade za korištenje autorskih izvođačkih prava. Iznimno je važno istaknuti da su u toj stavki i davanja namijenjena Fondu za pluralizam medija s pomoću kojega Hrvatska radiotelevizija sufinancira rad 150 radijskih i 27 televizijskih lokalnih postaja u Hrvatskoj.

Od pristojbe se daljnjih 7 kuna izdvaja  za poreze, a s preostale se 24 kune financiraju troškovi održavanja Hrvatske radiotelevizije (energija, amortizacija i ostali troškovi).

Vijesti: