Kao što sam već više puta naglasio, i u ovoj kriznoj situaciji potrebno je komunicirati. Trenutno naravno ne treba raditi klasičnu prodaju smještaja,...