Možete se i ne morate složiti kada napišemo da je dugo Hrvatska, što se turizma tiče, egzistirala ispod granice svog objektivnog maksimuma. Jednostav...