U vrijeme adventa svi veći hrvatski gradovi bilježe veliki broj posebnih događaja i programa. U posljednjih nekoliko godina se sve veća pažnja pridaj...