Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvitak ( HBOR ) zaključili su „Sporazum o poslovnoj suradnji na provedbi mjera osiguravanja likvi...