Poznato je kako je Lika, osim krumpira i sira škripavca, domovina šljive i ličke šljivovice. Upravo na tom tragu, 20. rujna 2018. u Ličkoj kući u Naci...