Duža sezona, kvaliteta vs kvantiteta, vrijednost za novac, sadržaj i ponuda – to bi trebala biti jedna od misija našeg turizma. Iako se ti term...