U današnjem digitalnom svijetu ne biti prisutan online je jednostavno nezamislivo, naravno ako želimo biti popunjeni i uspješna turistička destinacija...