„Sudbina nacija“, napisao je Jean Anthelme Brillat-Savarin, francuski gastronom iz 18. stoljeća, „ovisi o tome kako se hrane“. Danas, reputacija naci...