Komisija je predložila novu uredbu o roamingu kako bi građani i dalje mogli koristiti roaming bez dodatnih naknada dok putuju Unijom. Novom uredb...