Nacrt prijedloga novog Zakona o šumama kulminacija je dugogodišnjeg ciničnog odnosa svih dosadašnjih vlasti prema građanima/kama i njihovim zajednički...