Tako jednostavno, funkcionalno i genijalno – U Vlašićima postavljene besplatne papirnate pepeljare za plažu

Opušci od cigareta predstavljaju veliki problem na plažama, kako primarno ekološki tako i vizualni. Upravo kao rješenje tog problema, Udruga Vlašići s otoka Paga postavila je besplatne papirnate pepeljare...

Opušci od cigareta predstavljaju veliki problem na plažama, kako primarno ekološki tako i vizualni. Upravo kao rješenje tog problema, Udruga Vlašići s otoka Paga postavila je besplatne papirnate pepeljare na plažama i na najjednostavniji način riješila ovaj veliki problem.

Naime, u sklopu projekta “Molimo ne bacajte opuške, naše ribe i ptice ne puše”, a pod pokroviteljstvom Zadarska županija UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i komunalne poslove i Turistička zajednica grada Paga, Udruga Volim Vlašići postavila je tri info table sa papirnatim pepeljarama na glavnoj plaži u Vlašićima te 3 nosača u ugostiteljskim objektima u neposrednoj blizini plaže.

Pepeljare mogu biti jednokratne ili višekratne, izrađene su od papira (kartona), biorazgradive su te na sebi imaju upute za sastavljanje. Koriste se na način da se unutra stavi pijesak a pepeljare zabodu u pijesak da mogu nesmetano stajati. Nakon korištenja pepeljara se izvadi iz pijeska a pijesak koji je unutra izađe kroz rupice na pepeljari. 

Opušci s pepeljarom bacaju se u obližnju kantu za smeće. Nadamo se da će pušači na plaži koristiti pepeljare i na taj način doprinijeti zaštiti okoliša uvale Vlašići koja se nalazi u ekološkoj mreži Natura 2000.

Ciljevi projekta su smanjenje onečišćenja plaže od opušaka, poticanje na odgovornije ponašanje pojedinca; mještana, turista i posjetitelja, očuvanje prirode i bioraznolikosti uvale Vlašići kroz edukaciju, informiranje i senzibilizaciju javnosti, briga za zaštitu prirodnih ljepota, biljnih i životinjskih te endemskih vrsta na zaštićenom području s naglaskom na uvalu Vlašići i ekološku mrežu Natura 2000.

Opušci od cigareta na svjetskoj razini zauzimaju visoko mjesto te iz godine u godinu predstavljaju sve veći ekološki problem na svjetskim plažama pa tako i na plaži u uvali Vlašići. Iako se plaža u ljetnim mjesecima čisti na njoj ne postoje posebni koševi ili pepeljare za odbačene opuške niti se koristi specijalni alat kojim bi se isti pokupili. Broj dnevnih posjetitelja i kupača prelazi brojku 300, a od toga ih je sigurno pola pušača. Većina tih opušaka nažalost završi u pijesku ili u moru pod utjecajem oseke i plime. Razgradnja opuška traje do 6 mjeseci, a filter cigarete koji je napravljen od spužvastog materijala upija vlagu i povećava svoj volumen pa se teže može i razgraditi. Procjenjuje se da njegova razgradnja traje do 10 godina. Mala djeca koja se igraju u pijesku, ribe, ptice i ostali organizmi koji žive u uvali Vlašići direktno su pogođeni zagađenjem plaže od opušaka cigareta. Ne poduzmemo li uskoro neke mjere moglo bi doći do većeg ekološkog zagađenja. Uvala Vlašići je 2014-te godine zbog svoje biološke i krajobrazne raznolikosti proglašena Natura 2000 zaštićenim morskim područjem pod oznakom HR3000044. Unatoč dobroj očuvanosti staništa, glavne prijetnje su mu prekomjerna urbanizacija i betonizacija obale, prekomjeran izlov njegovih bioloških bogatstava te onečišćenje. Upravo iz tog razloga smo pokrenuli ovaj pilot projekt te na plažu postavili tri table s nosačima u kojima se nalaze besplatne papirnate pepeljare za pušače te nosače u nekoliko obližnjih ugostiteljskih objekata” izjavila je Ana Žunić predsjednica udruge Volim Vlašići te dodala kako je u planu za sljedeću godinu uređenje plaže za pse i postavljanje tuševa na kovanice na plaži u Vlašićima.

Da, sve je to turizam. 

Genijalno, logično, funkcionalno i mogu samo reći kapa do poda. Nažalost, ovo bi trebalo biti normalno, a ne velika pozitivna vijest. Turizam nije samo smještaj te sunce i more, dapače, turizam veže vertikalno i horizontalno razne industrije, te u cijelu turističku priču moramo razmišljati o cijeloj destinaciji, pa tako i da naša destinacija bude čista i bez smeća.

Prečesto i dan danas možemo vidjeti kako je naši glavni resursi, a to su plaže, u loše stanju, bez dovoljno kontejnera za smeće, bez tuševa, klupa, loše održavane pa često ujutro možemo vidjeti puno smeća na plažama itd… To mora biti osnova, a tek onda možemo razvijati turizam.

Kopirajte, dapače, neka Vam bude stalo do uređenja naših destinacija i ukupnog dojma. Strateški i održivi turizam mora nam biti imperativ.

 

Povezane vijesti: