TZ Grada Paga u potrazi za svojim autentičnim suvenirom

Turistička zajednica Grada Paga raspisala je Javni poziv za prijavu rješenja suvenira Grada Paga u 2020. godini. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane,...

Turistička zajednica Grada Paga raspisala je Javni poziv za prijavu rješenja suvenira Grada Paga u 2020. godini.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe registrirane, odnosno s prebivalištem, na području Republike Hrvatske.

Suvenir bi prema javnom pozivu trebao predstavljati odraz kontinuiteta umjetničkog, kulturnog, kulturno-povijesnog ili kulturalnog nasljeđa grada Paga, odnosno prezentirati njegovu materijalnu, nematerijalnu ili prirodnu baštinu. Prijavljeni suveniri mogu biti umjetnine i umjetnički predmeti, umjetničko-obrtnički proizvodi, odjevni i uporabni predmeti, gastro proizvodi i sl. 

Suveniri koji zadovolje propozicije, a potom i kriterije Stručnog povjerenstva, biti će označeni posebnom markicom, a autori/proizvođači odabranih suvenira dobit će Potvrdu o njihovoj originalnosti. Svaki autor/proizvođač može prijaviti najviše tri rješenja suvenira.

Javni poziv otvoren je od 23. lipnja do 15. srpnja 2020. godine, a objavljen je na internet stranicama Turističke zajednice Grada Paga i Grada Paga.

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN