U svibnju ostvareno više dolazaka turista, a manje noćenja

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku ( DZS )  u svibnju su turisti ostvarili 128 tisuća dolazaka i 406 tisuća noćenja, a najviše noćenja ostvareno je u skupini Hoteli...

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku ( DZS )  u svibnju su turisti ostvarili 128 tisuća dolazaka i 406 tisuća noćenja, a najviše noćenja ostvareno je u skupini Hoteli i sličan smještaj, 64%, a zatim u skupini Odmarališta i slični objekti za kraći odmor, 34%. Najviše noćenja ostvarili su turisti iz Ujedinjene Kraljevine, 28%, koji su u prosjeku ostvarili 4 noćenja po dolasku.

U svibnju 2017. u komercijalne smještajne objekte došlo je 1 257 tisuća turista, što je 4% više nego u svibnju 2016. Turisti su ostvarili 4 116 tisuća noćenja, od toga su 10% ostvarili domaći turisti, a 90% strani turisti. U odnosu na svibanj 2016. turisti su ostvarili 3% manje noćenja. Domaćih turista došlo je 5% više, a ostvarili su 2% manje noćenja, dok je stranih turista došlo 4% više, a ostvarili su 4% manje noćenja u svibnju 2017. nego u istom razdoblju protekle godine.

Najviše noćenja stranih turista u svibnju 2017. ostvarili su turisti iz Njemačke (23%), Austrije (13%) i Ujedinjene Kraljevine (10%). Slijede turisti iz Slovenije (7%), Francuske, Poljske, Nizozemske i SAD-a (svaka po 4%).

Više dolazaka i noćenja turista u prvih pet mjeseci

U prvih pet mjeseci 2017. u komercijalnim smještajnim objektima turisti su ostvarili 2 902 tisuće dolazaka i 8 328 tisuća noćenja, što je porast dolazaka turista za 15% i porast noćenja turista za 10% u odnosu na isto razdoblje 2016.

Od ukupnog broja dolazaka i noćenja turista, strani turisti ostvarili su 2 305 tisuća dolazaka i 6 988 tisuća noćenja, što je porast dolazaka za 16% i porast noćenja za 11%. Najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Njemačke (20%), Austrije (13%), Slovenije (10%) i Velike Britanije (8%). I domaći turisti u razdoblju od siječnja do svibnja 2017. ostvarili su 10% više dolazaka te 5% više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine.

Hoteli i dalje prvi po broju ostvarenih noćenja

U svibnju 2017. najviše noćenja ostvareno je hotelima, i to 1 901 tisuću noćenja, što je 46% ukupno ostvarenih noćenja. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine u hotelima je ostvaren porast dolazaka turista za 9% te porast noćenja za 6%.

Turistima je u svibnju 2017. bilo ponuđeno 224 tisuća soba, apartmana i mjesta za kampiranje s ukupno 575 tisuća stalnih postelja. U skupini Hoteli i sličan smještaj turistima je bilo rapoloživo ukupno 73 tisuća soba i apartmana s ukupno 152 tisuće stalnih postelja. Prosječna popunjenost soba bila je 55%, a stalnih postelja 49%.

Najviše noćenja turista od 65 i više godina

U svibnju 2017. najviše noćenja ostvarili su turisti dobne skupine od 65 i više godina, 957 tisuća noćenja, što je 23% ukupno ostvarenih noćenja. U ukupnim noćenjima stranih turista, najviše noćenja ostvarili su turisti najstarije dobne skupine od 65 i više godina. Najviše noćenja domaćih turista ostvarila je dobna skupina od 35 do 44 godine.

 

Vijesti: