UN Tourism predstavio digitalni alat za samoprocjenu turizma za pomoć ruralnim destinacijama

Autor:  HrTurizam.hr

20. svibnja 2024.

Alat za samoprocjenu turizma za pomoć ruralnim destinacijama, STAR, omogućuje lokalnim javnim vlastima u ruralnim destinacijama samoocjenjivanje i mjerenje njihove razine turističkog razvoja. Također pruža prilagođene preporuke, uspoređujući različite destinacije i stvarajući vrijedne podatke i uvide za države članice kako bi unaprijedile održive i uključive turističke politike.

"UN-ov Alat za samoprocjenu turizma mijenja pravila igre za ruralna odredišta. Osnažuje lokalne vlasti alatom koji im omogućuje da sami procijene svoje politike i akcije, pružajući djelotvorne uvide koji potiču održivi razvoj turizma i doprinose ukupnom rastu ruralnih zajednica", rekao je Zurab Pololikashvili, glavni tajnik organizacije UN Tourism.

STAR dostupan svim ruralnim destinacijama u zemljama UN Tourism članicama. Otvoren je za lokalne vlasti zainteresirane za mjerenje svog turističkog razvoja i dobivanje prilagođenog vodiča s preporukama za implementaciju modela održivog, uključivog i pametnog turizma za svoje destinacije.

Ključne značajke STAR-a uključuju:

Samoprocjena: Ruralne destinacije mogu same ocijeniti svoje politike i inicijative kroz niz pokazatelja koji pokrivaju pet područja:

  • Upravljanje turizmom
  • Ekonomska, društvena i kulturna održivost
  • Održivost okoliša
  • Razvoj turizma
  • Infrastruktura

Ovaj alat za samoprocjenu omogućuje dionicima da se usredotoče na strateško planiranje, marketing i promociju, obuku i obrazovanje, kreiranje politika, diverzifikaciju proizvoda i usluga, infrastrukturu, očuvanje okoliša i kulture, suradnju s lokalnim akterima, pristup financiranju, podacima ili mjerenje rezultata, između ostalih aspekata.

Prilagođene preporuke: Alat korisnicima donosi prilagođeni vodič s preporukama usklađenim s turističkim standardima UN-a, uzimajući u obzir jedinstvene značajke ruralnih destinacija.

Benchmarking Excellence: Podržavajući lokalne vlasti u benchmarking politikama i praksama, alat olakšava procjenu destinacija kroz različite komponente.

Podaci i uvidi: Pružajući mnoštvo podataka državama članicama, digitalni alat omogućuje dubinsku analizu odredišta koja se ocjenjuju. Baca svjetlo na snage i slabosti lokalnih vlasti u turističkim politikama, strategijama i intervencijama, postavljajući temelje za poboljšanja lokalnih, regionalnih i nacionalnih vlasti u ruralnim područjima.

STAR je dio projekta "Turizam za ruralni razvoj" UN-ovog turizma. Program predviđa turizam kao pokretač ruralnog razvoja i blagostanja, vrednujući i čuvajući ruralna sela, krajolike, sustave znanja i kulturnu raznolikost. Usklađuje se s ciljevima održivog razvoja promicanjem inovativnih i transformativnih pristupa razvoju turizma u ruralnim destinacijama.

Izvor naslovne fotografije: TZ Bjelovarsko-bilogorske zupanije

Autor:  HrTurizam.hr

20. svibnja 2024.