Pokrenuta inicijativa građana Pule za ukidanjem 20-godišnje koncesije za ski-lift u Uvali Valovine

Foto: Udruga Zelena Istra

Ne može prosperirati društvo koje otima javno dobro većini da bi ga dalo jednom, ističu iz Udruge Zelene Istre koje je poslala otvoreno pismo gradonačelniku Pule te zahtjev inicijative građana Pule za ukidanjem 20-godišnje koncesije za ski-lift u Uvali Valovine.

Naime, kako Udruga Zelena istra navodi u svojem priopćenju, tijekom pripreme i početka izgradnje ski-lifta s pratećim ugostiteljskim objektom na vodi investitor je učinio mnoge propuste, koje niti jedna mjerodavna institucija nije sankcionirala. Od bespravnog nasipavanja pomorskog dobra kao i da investitor odnosno izrađivač Elaborata zaštite okoliša nije naveo da se na platformi na moru planira ugostiteljski objekt do uništavanja staništa strogo zaštičene periske.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

OTVORENO PISMO GRADONAČELNIKU – Zahtjev inicijative građana Pule za ukidanjem 20-godišnje koncesije za ski-lift u Uvali Valovine

Poštovani gradonačelniče,

izdavanje 20-godišnje koncesije za izgradnju i gospodarsko korištenje ski-lifta u Uvali Valovine izazvalo je veliko negodovanje građana zbog uništavanja ljepote jedine pulske plitke pješčane plaže, do sada potpuno očuvane mirne oaze, idealne za roditelje s malom djecom i naše starije sugrađane i zbog blizine autobusne stanice. Ubrzani tempo izgradnje i iskorištavanja priobalja bez svijesti o nužnosti njegove zaštite dovodi u pitanje ono zbog čega najviše volimo svoj grad. Razvoj ne mora značiti uništavanje okoliša i prirode. Uz pametnije planiranje možemo se razvijati uz očuvanje prirodnih ljepota i vrijednosti. Ski-lift u nekoj drugoj uvali već betoniranih obala, s prikladnim parkiralištem, kanalizacijom i cestom ne bi izazvao protivljenje. Komentari na Facebooku zbog izgradnje ski-lifta u Uvali Valovine dokaz su ogorčenosti, sumnje u korupciju te nezadovoljstva zbog pogodovanja pojedinim investorima na štetu cijele zajednice. Drugim riječima, građani ne podržavaju takvu politiku Grada.

U subotu 30. lipnja građani su na lokaciji izgradnje ski-lifta prosvjedovali, zahtijevajući hitnu obustavu radova, ukidanje 20-godišnje koncesije i povratak uvale u stanje kakvo je bio prije. Velikim plutačama označili smo površinu zahvata konstrukcije ski-lifta, što je prosvjednike dodatno šokiralo – većina nije mogla ni zamisliti da se konstrukcija proteže gotovo cijelom uvalom.

Kao gradonačelnik Pule trebali biste znati prepoznati značaj i podržati građane koji se bore za javni interes i očuvanje iznimnih ljepota grada za ove i buduće naraštaje.

Vjerojatno ste i sami primijetili da postoji sve veći broj Puljana i Puljanki koji su zainteresirani za okoliš u kojem žive i i spremni su se angažirati za njegovo očuvanje i unaprjeđenje. Nažalost, to ne korespondira angažmanu mjerodavnih institucija, među kojima su i one gradske. Sve njih “krasi” sporost, neučinkovitost, gledanje kroz prste velikim ekonomskim interesima, nebriga o javnom interesu, “okretanje glave na drugu stranu”, što dovodi u pitanje čestitost i legitimnom čini sumnju u korupciju. U najboljem slučaju možemo očekivati samo formalno odrađivanje posla. Dobar dio tih tijela čak krši i vlastite propise. Takvo društvo ne može prosperirati. Ne može prosperirati društvo koje otima javno dobro većini da bi ga dalo jednom.

Investitor je srušio obalni zid, nasipao građevnim kamenom pomorsko dobro i more na mjestu na kojem se nalazi stanište strogo zaštićene vrste. Da smo u našem ukazivanju na propuste nadležnih i radnje za koje ne postoje dozvole bili u pravu govori i činjenica da je investitor na brzinu 2. srpnja 2018. iz mora izvadio nasuti tucanik, prekrasan prizor za domaće kupače i turiste. Mnogi su nam građani poslali slike uvale zaprljane tim radovima. Usred sezone. Gdje su bili vaši komunalni redari, što je poduzeo vaš UO za komunalni sustav i imovinu? Zašto Lučkoj upravi niste prijavili bespravno nasipavanje pomorskog dobra?

U lokacijskoj i građevinskoj dozvoli za izgradnju ski-lifta nije naveden ugostiteljski objekt na platformi. I tu dolazimo do zanimljivog detalja ovog slučaja.

Idejni projekt iz Elaborata zaštite okoliša i idejni projekt u prilogu Ugovora o koncesiji, koji ste potpisali, naizgled su isti. Osim u bitnom detalju. Prilažemo oba dokumenta radi lakšeg praćenja.

Prilog: Idejno_rjesenje_elaborat_MANJI.jpg / Idejno_rjesenje_koncesija_MANJI.jpg

U idejnom projektu za ski lift br. 14-041 iz prosinca 2015. koji je priložen Elaboratu zaštite okoliša, kao prateći objekti ski-lifta navedeni su sljedeći: 14,4 m2 zatvoreno + 48,4 m ski-lift, 227 m2 pristupni most (u tekstualnom dijelu navedeni su prateći objekti: montažna terasa za pripremu skijaša, platforma za izlazak iz vode, prilazni mostovi i strojarnica-montažni objekt od 14,4 m2).

U Ugovoru o koncesiji priloženi je idejni projekt naizgled isti. Ima isti broj 14-041 i datum kao idejni projekt iz Elaborata zaštite okoliša – prosinac 2015. Razlika je što je u prilogu Ugovora o koncesiji opis pratećih objekata izbrisan.

Molimo da javnost obavijestite:Kako je moguće da se idejni projekti razlikuju?
Na temelju čega je izdana koncesija za ugostiteljski objekt kada se u Ugovoru o koncesiji, kao ni iz idejnog projekta ne vidi gdje se točno nalazi ugostiteljski objekt ni koliko je velik?
Kako je uopće moguće da se ugostiteljski objekt nađe u koncesiji ako on nije bio predviđen Elaboratom zaštite okoliša, pa tako ni lokacijskom ni građevinskom dozvolom?

Razloga za ukidanje 20-godišnje koncesije za ski-lift ima, iskoristite ih

Ukidanje koncesije vam omogućavaju propisi. To vam je poznato jer ste 2016. na zahtjev građana ukinuli 9 koncesijskih odborenja za gospodarske djelatnosti na Galebovim stijenama i to bez puno objašnjavanja. Sukladno Zakonu o koncesijama (čl. 71) i Zakonu o pomorskom dobru (čl. 29) možete jednostrano raskinuti ugovor o koncesiji. Koncesionar može biti lišen koncesije iz više razloga, primjerice zbog zaštite javnog interesa ili ako koncesionar nedovoljno zaštićuje pomorsko dobro i ne provodi mjere i radnje radi zaštite prirode. Što smo dokazali. Prilikom izvođenja radova (zasad početnih) investitor nije vodio računa o staništu strogo zaštićene periske koje se proteže cijelom uvalom. Uništavanje staništa nasipavanjem dokumentirali smo podvodnim snimkama. Radove treba hitno obutaviti da se šteta ne bi počinila na cijelom staništu u obuhvatu konstrukcije od 3 hektara.

Investitor je u početku postupka izdavanja dozvola tj. u Elaboratu zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procjene utjeca zahvata na okoliš “propustio” navesti nekoliko bitnih činjenica o zahvatu:
– da se zahvat od 3 hektara planira na staništu strogo zaštićene periske;
. da se na platformi na moru planira ugostiteljski objekt;
– da će se nasipavati obala i more.

Taj je nepotpuni dokument bio temelj Istarskoj županiji da nerazumno utvrdi da nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, što ih ne opravadava jer smo im tijekom javne rasprave ukazali na sve nedostatke. Zbog toga za zahvat nisu ni propisane mjere zaštite okoliša i prirode. Da je pošteno opisao stanište periske, investitoru možda zahvat ne bi ni bio dopušten ili bi mu bile propisane prikladne mjere zaštite okoliša. Sasvim je jasno da je investitor prešutio mnoge značajke projekta kako bi lakše ishodovao potrebne dozvole.

Stoga držimo da biste koncesiju trebali hitno ukinuti i savjetoivati investitora da napravi novi Elaborat zaštite okoliša u kojem će se opisati pravo stanje podmorja lokaliteta, razmotriti sve moguće negativne utjecaje na okoliš i prirodu i to SVIH dijelova predloženog projekta, dakle uključujući i ugostiteljski objekt na moru. Savjetujte mu i da predloži alternativnu lokaciju za ski-lift s manjim negativnim utjecajem na prirodu i krajobraz.

U vezi s radovima na realizaciji ovog zahvata mnogo je i drugih čudnih okolnosti pa molimo da ih javnosti objasnite:
– tko je dopustio investitoru nasipavanje obale i mora tucanikom iz kamenoloma bez provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (obavezne prema Prilogu II. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o procjeni utjecaja zahavat na okoliš, točka 9.12. – zahvati za koje je potrebno provesti OPUO: svi zahvati koji obuhvaćaju nasipavanje morske obale, produbljivanje i isušivanje morskog dna te izgradnja građevina u i na moru duljine 50 m i više)?;

Hoće li zato snositi posljedice?
– tko je dopustio investitioru radove na obali i moru usred sezone kupanja?
– tko je dopustio investitoru korištenje obalne ceste teškim vozilima, kada je očito u kakvom je stanju i da će ju takva vozila dodatno oštetiti, a možda se zbog toga i uruši?
– kako je moguće da gradilište odnosno korištenje ceste nije označio prikladnim prometnim znakovima?

Inicijativa građana Pule za ukidanje koncesije za ski-lift i Zelena Istra

Povezana vijest: Slučaj ski-lifta na Valovinama: mjerodavne institucije ili nisu uopće ili su slabo odradile svoj posao – pozivamo ih da to učine sada – ŽURNO

Vijesti: