Ministarstvo turizma potpisalo ugovor o financiranju rada HGSS-a

Ministar turizma Gari Cappelli danas je službeno boravio u Primorsko-goranskoj županiji, odnosno općini Skrad gdje je s pročelnikom Hrvatske gorske službe spašavanja, Vinkom Prizmićem potpisao ugovore o sufinanciranju rada...

Ministar turizma Gari Cappelli danas je službeno boravio u Primorsko-goranskoj županiji, odnosno općini Skrad gdje je s pročelnikom Hrvatske gorske službe spašavanja, Vinkom Prizmićem potpisao ugovore o sufinanciranju rada i aktivnosti HGSS-a tijekom 2017. godine.

Ukupna vrijednost ugovora, odnosno financijske potpore Ministarstva turizma ove godine iznosi 1,5 milijuna kuna. Jedan ugovor, vrijednosti milijun kuna odnosi se na unapređenje sigurnosti, zaštite i spašavanja turista na prostorima izvan gradova i javnih prometnica, a drugi vrijednosti 500 tisuća kuna na izradu natječajne dokumentacije za prijavu projekta razvoja pustolovnog turizma „Tour de CroAtive – razvoj aktivnog turizma u funkciji ostvarenja ciljeva Strategije Europa 2020.“ na strukturne fondove EU.

Navedeni projekt usmjeren je na razvoj sigurnog i održivog aktivnog turizma u funkciji valorizacije prirodne i kulturne baštine i drugih ljudskih, prostornih i društveno-gospodarskih resursa Hrvatske na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, a provodi se u suradnji s partnerima iz privatnog, javnog i civilnog sektora iz Hrvatske, EU i susjednih zemalja. „Hrvatska je sigurna turistička destinacija, a sigurnost je jedna od naših ključnih komparativnih prednosti. Prošle godine ostvareni su odlični turistički rezultati, a važan doprinos u tome imala je HGSS-a koja je naš vjeran partner već niz godina. Prema svim najava čeka nas odlična turistička 2017. godina tijekom koje, kao i svih godina do sada, želimo turistima osigurati siguran i kvalitetan boravak u našoj zemlji“, istaknuo je ministar Cappelli.

Pročelnik Prizmić  predstavio je projekt Tour de CroAtive, naglasivši pri tome važnost turizma na kontinentu koji će u budućnosti, prema njegovim riječima, biti motor razvoja, a posebnu pažnju pri tome imati će svakako pustolovni turizam koji HGSS i planira razvijati putem navedenog projekta.

Ministarstvo turizma financijski podržava rad HGSS-a od 2003. godine te je do danas ukupno dodijeljeno 13 milijuna kuna. Shvaćajući veliku važnost HGSS-a ne samo u intervencijama već i u prevenciji, informiranju te educiranju ljudi, HGSS-u se osim financijske pomoći pruža i logistička potpora u svim projektima i ciljevima.

A znamo koliko je sigurnost i osjećaj sigurnosti važan za razvoj turizma.

Povezana vijest: HGSS ČUVA POSJETITELJE I U PARKU PRIRODE KOPAČKI RIT

 

Vijesti: