Brendiranje i identitet države na Communication Management Forumu 2019

Jedan od ključnih komunikacijskih i turističkih izazova današnjeg vremena je kreirati vlastiti nacionalni brend koji pruža kompetitivnu prednost u odnosu na druge države. Kvalitetno brendiranje države sa sobom nosi...

Jedan od ključnih komunikacijskih i turističkih izazova današnjeg vremena je kreirati vlastiti nacionalni brend koji pruža kompetitivnu prednost u odnosu na druge države.

Kvalitetno brendiranje države sa sobom nosi brojne pogodnosti – privlači inozemne turiste, ulagače, zanimljive sportske i kulturne događaje, pomaže u izvozu domaćih proizvoda te olakšava u međunarodnim političkim odnosima. Upravo zbog toga, brendiranje postaje jedan od najbitnijih državnih alata u 21. stoljeću.

Prilikom procesa brendiranja, država mora imati jasan i osviješten identitet, to jest treba prepoznati po čemu je posebna, što može ponuditi ostatku svijeta te osvijestiti svoje kulturne, prirodne, ljudske i ostale potencijale.

Nacionalni identitet postao je jedan od ključnih faktora u određivanju međunarodne uspješnosti države te time daje komparativnu prednost u natjecanju s konkurencijom. Kada potrošači nisu dovoljno dobro upoznati s kvalitetom proizvoda i usluga, počinju ih procjenjivati kroz imidž države iz koje dolazi.

Ovdje se postavljaju neka ključna pitanja:

 1. Što je temelj za izgradnju nacionalnog brenda neke države i kako ga predstaviti svijetu?
 2. Kako stvoriti i iskoristiti nacionalni brend u kontekstu promocije turističke ponuda, utjecaja na sigurnost, političku, gospodarsku i socijalnu stabilnost te demografske trendove i razvojne potencijale?
 3. Kako se države trebaju pozicionirati na međunarodnom tržištu da bi se predstavile kako snažan i međunarodno prepoznatljiv brend?
 4. Jesu li marketinške kampanje, odnosno promotivni spotovi i kreativni slogani dovoljni da bi se neka država kvalitetno predstavila tržištu?
 5. Koliko sportski uspjesi, turistička ponuda ili povijesno nasljeđe utječu na stvaranje pozitivne percepcije države i koliko je ta percepcija trajna?

Odgovori na prethodna pitanja nalaze se u interdisciplinarnom pristupu kao simbiozi antropologije, sociologije, psihologije, komunikologije, političkih znanosti, ekonomije, marketinga i ekologije. Kombiniranjem spoznaja navedenih znanstvenih disciplina dolazi se do kvalitativnog pomaka koji dovodi do spoznaja kompleksnosti čimbenika koji stvaraju nacionalni identitet. Između ostaloga, to su povijesno naslijeđe, vrijednosti, značajke i ponašanje ljudi, prirodne ljepote, materijalna i nematerijalna kulturna baština, način života, prepoznatljivost velikana, simbola i suvenira, gastronomija, sportski uspjesi, industrijski proizvodi, turistička ponuda i sl.

Kako bi se potaknula rasprava o navedenim temama, trećem izdanju konferencije Communication Management Forum 2019. cilj je pronaći zajedničku poveznicu između pojmova komunikacija, turizam, kultura i nacionalni brend te odgovoriti na pitanja u kojoj mjeri je komunikacija bitan faktor u uspostavi nacionalnog brenda, kako iskoristiti vlastite potencijale za jačanje imidža države i njene promocije u svijetu.

Kako bi se potaknula znanstvena rasprava na konferenciji, predlažu se navedene teme:

 • brendiranje države, brendiranje i promocija turističkih destinacija;
 • posebni oblici turizma kao komparativna prednost u stvaranju imidža destinacije;
 • međunarodni marketing i marketing turističkih destinacija;
 • uloga odnosa s javnošću u izgradnji nacionalnog brenda;
 • storytelling, imagineering i place-making kao ključne tehnike u izgradnji nacionalnog brenda;
 • iskustva drugih zemalja u brendiranju i promotivnom komuniciranju;
 • psihologija u turizmu i uloga čovjeka u predstavljanju turističke ponude;
 • autentična narodna umjetnost kao promotivni alat;
 • važnost nematerijalne baštine u izgradnji imidža i identiteta države;
 • kinematografija i film kao osobito moćan alat za postizanje psiholoških i promidžbenih učinaka.

Communication Management Forum 2019. održat će se od 10. do 11. svibnja u Zagrebu. U sklopu konferencije, pozivaju se znanstvenici i znanstvenice te studenti i studentice doktorskih studija da prijave izlaganja na navedene teme. Sve informacije možete pronaći na web stranici konferencije: http://www.commforum.hr/.

Vijesti: