Broj domaćih turista koji su putovali u Hrvatskoj u rastu 7,1%,

U organizaciji hrvatskih putničkih agencija broj domaćih posjetitelja na jednodnevnim putovanjima u Hrvatskoj manji je za 3,5%, dok je broj domaćih posjetitelja u strane zemlje veći za 19,9% u...

U organizaciji hrvatskih putničkih agencija broj domaćih posjetitelja na jednodnevnim putovanjima u Hrvatskoj manji je za 3,5%, dok je broj domaćih posjetitelja u strane zemlje veći za 19,9% u 2016. u odnosu na 2015. govore podaci istraživanja Državnog zavoda za statistiku ( DZS ).

Tako je u 2016. u organizaciji hrvatskih putničkih agencija u Hrvatskoj putovala su 304.552 domaća turista, koji su na tim putovanjima ostvarili 1.217.445 noćenja, dok su domaći turisti u prosjeku ostvarili četiri noćenja u Hrvatskoj. Broj domaćih turista koji su putovali u Hrvatskoj u organizaciji hrvatskih putničkih agencija veći je za 7,1%, dok je broj njihovih noćenja u 2016. ostao na istoj razini u odnosu na 2015.

U 2016. u organizaciji hrvatskih putničkih agencija u strane zemlje putovalo je 245.995 domaćih turista, koji su na tim putovanjima ostvarili 966.265 noćenja. Domaći turisti u prosjeku su ostvarili četiri noćenja u stranim zemljama. Domaći turisti putovali su u strane zemlje 4,3% više i ostvarili 1,6% više noćenja u 2016. nego u 2015.

Od 245.995 domaćih turista koji su putovali u strane zemlje u organizaciji hrvatskih putničkih agencija, najviše ih je putovalo u Italiju (17,9%) i Austriju (12,1%). Zatim slijede putovanja u Češku (8,7%), Njemačku (7,2%), Mađarsku (6,8%), Francusku i Bosnu i Hercegovinu (u svaku po 5,6%), Španjolsku (5,3%), Sloveniju (3,9%) te u Ujedinjenu Kraljevinu (2,3%).

U 2016. hrvatske putničke agencije organizirale su višednevna putovanja u Hrvatskoj za 1.986.513 strana turista, koji su ostvarili 12.730.001 noćenje, a strani turisti u prosjeku su ostvarili šest noćenja u Hrvatskoj. Broj stranih turista, koji su u Hrvatsku došli u organizaciji hrvatskih putničkih agencija manji je za 0,4%, a broj noćenja manji je za 4,3% u 2016. u odnosu na 2015.

U strukturi noćenja stranih turista koji su u Hrvatsku došli u organizaciji hrvatskih putničkih agencija najviše noćenja ostvarili su turisti iz Njemačke (27,4%). Zatim slijede noćenja turista iz Ujedinjene Kraljevine (10,8%), Italije (6,9%), Austrije i Poljske (iz svake po 6,3%), Češke (5,5%), Slovenije (4,6%), Francuske (3,7%) i Nizozemske (3,6%).

Istraživanjem je obuhvaćeno je 1.049 hrvatskih putničkih agencija koje su organizirale putovanja za domaće posjetitelje i turiste te putovanja stranih turista u Hrvatskoj u 2016.

Izvor: DZS

Povezane vijesti: