Croatia Airlines zabilježio neto dobit i u trećem tromjesečju

Hrvatski nacionalni prijevoznik Croatia Airlines, u trećem tromjesečju 2019. godine zabilježio je dobit iz poslovanja u iznosu od 49,3 milijuna te neto dobit od 41 milijun kuna. Iako je...

Hrvatski nacionalni prijevoznik Croatia Airlines, u trećem tromjesečju 2019. godine zabilježio je dobit iz poslovanja u iznosu od 49,3 milijuna te neto dobit od 41 milijun kuna.

Iako je u drugom i trećem tromjesečju ostvarena dobit, ona nije dovoljna za pokrivanje gubitaka zimskog razdoblja niske potražnje na hrvatskom zrakoplovnom tržištu te je u razdoblju siječanj – rujan 2019.g. ostvaren gubitak iz poslovanja u visini od 30,4 milijuna kuna. S neto rezultatom financiranja krajnji gubitak iznosi 48,4 milijuna kuna.

Operativni prihodi u razdoblju siječanj – rujan 2019. bili su 1,4 posto veći u odnosu na isto razdoblje lani. Uz zadržavanje istog broja prevezenih putnika kao i u razdoblju siječanj – rujan 2018.g. i prihodi od putničkog prometa na razini su istog promatranog razdoblja 2018. godine.

Operativni troškovi u navedenom su razdoblju veći za 1,3 posto u usporedbi s istim razdobljem 2018. godine. Najveći porast zabilježili su troškovi amortizacije zbog primjene međunarodnoga računovodstvenog standarda MSFI 16, što je negativno utjecalo na ostvarenje poslovnog rezultata i to ponajprije zbog porasta troškova amortizacije, koji su, zajedno s amortizacijom baziranom na obveznim velikim radovima na floti/motorima, porasli za 82 milijuna kuna. Primjena MSFI 16 donijela je i promjene u strukturi troškova, što je posljedično utjecalo na povećanje pokazatelja uspješnosti EBITDA za gotovo 83 milijuna kuna u odnosu na ostvarenje u prvih devet mjeseci 2018. godine. Neto efekt na rezultat, koji je nastao promjenom načina priznavanja troškova operativnog najma, iznosio je 11,2 milijuna kuna, za koliko su se povećali i ukupni troškovi u odnosu na dosadašnji knjigovodstveni tretman.

Cijene emisija CO2 bilježe značajan rast tako da je u razdoblju od siječnja do rujna 2019. godine trošak ETS-a i goriva veći za 6,3 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2018. godine. Također, veći su i troškovi usluga putnicima zbog povećanja troškova kabinskog osoblja (+1,2 milijuna kuna) primjenom beneficiranog radnog staža od početka ove godine, sukladno zakonskoj regulativi, te porasta troškova podvorbe putnika. Troškovi prodaje i promocije veći su za 1,7 posto dok su ostali rashodi porasli zbog većih troškova prethodnih godina. Ostale kategorije troškova ostvarene su na nižoj razini u odnosu na lani.

U razdoblju siječanj – rujan 2019. ukupno je prevezeno 1,701.571 putnika  što je na razini istog radoblja lani. Za  0,1 postotni bod povećan je putnički faktor popunjenosti (PLF), koji je iznosio od 73,8 posto. U međunarodnom redovitom prometu prevezeno je 2 posto više putnika, dok je u domaćem redovitom i charter prometu ostvaren manji broj putnika u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN