eSavjetovanje: Prijedlog zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu

Na portalu e-savjetovanje Ministarstvo državne imovine objavilo je Prijedlog zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu. Pitanje koncesija i vlasništva turističkog zemljišta do sad je bila jedna od glavnih kočnica boljeg turističkog...

Na portalu e-savjetovanje Ministarstvo državne imovine objavilo je Prijedlog zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu.

Pitanje koncesija i vlasništva turističkog zemljišta do sad je bila jedna od glavnih kočnica boljeg turističkog razvoja, tako da je donošenje novog prijedloga Zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu izuzetno važno i napokon da su se i u po tom pitanju stvari pomaknule s mrtve točke.

Kako piše u prijedjogu Zakona, u namjeri donošenja rješenja kojima bi se ispravili uočeni nedostaci Zakona iz 2010. godine i omogućilo jednostavnije upravljanje i raspolaganje turističkim zemljištem i kampovima, izrađen je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama dopunama Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, međutim kako su navedene izmjene obuhvaćale mijenjanje odnosno dopunjavanje više od polovine članaka navedenog Zakona, sukladno odredbama Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine“, br. 74/15), pripremljen je novi, cjeloviti, Nacrt prijedloga Zakona kako bi se trajno riješili imovinsko pravni odnosi i vlasništvo na neprocijenjenom građevinskom zemljištu (turističko zemljište, zemljište u kampovima i ostalo neprocijenjeno građevinsko zemljište).

Prijedlogom Zakona daje se nova definicija neprocijenjenog građevinskog zemljišta, nova definicija turističkog zemljišta kojom se otklanjaju dvojbe iz Zakona iz 2010. godine, ali osim toga, definirani su i pojmovi hotel, turističko naselje, kamp, dio kampa, obuhvat turističkog zemljišta, preostalo turističko zemljište, ostalo građevinsko zemljište i trgovačkog društva za potrebe primjene ovog Zakona.

Prijedlogom Zakona se točno definira obuhvat turističkog zemljišta koje nije procijenjeno i koje je važećim Zakonom određeno kao vlasništvo jedinice lokalne samouprave na način da je to površina turističkog zemljišta određena granicama građevinske čestice koja je posebnim aktom utvrđena kao zemljište nužno za redovitu uporabu hotela i turističkog naselja s time da zemljište nužno za redovitu uporabu hotela i turističkog naselja čini i zemljište na kojemu su izgrađene građevine u funkciji hotela ili su na njemu smješteni ili osmišljeni trajni sadržaji kojima se upotpunjuje ponuda ili je u funkciji potreba gostiju hotela i/ili turističkog naselja.

Također, time se točno utvrđuju granice turističkog zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave i određuje da zemljište za redovitu uporabu obuhvaća širok pojas oko samog objekta (npr. tenis tereni, parkovi, igrališta, pomoćni objekti za komunalije u funkciji hotela i slično) čime se upravnom tijelu koje će donijeti upravni akt o utvrđivanju građevne čestice hotela, odnosno turističkog naselja, kao zemljišta potrebnog za redovitu uporabu istih, daju jasne upute koje postojeće sadržaje treba obuhvatiti građevnom česticom.

Novim Zakonom se turističko zemljište u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i zemljište u kampovima u vlasništvu Republike Hrvatske ne daje više u koncesiju već u zakup.

Rok za davanje mišljenja je 15.7. 2019.

Uključite se jer se radi o donošenju važnog Zakona. Za sada nema niti jedan komentar niti prijedlog.

PRILOG: eSavjetovanje: Prijedlog zakona o neprocijenjenom građevinskom zemljištu.

POVEZANA VIJEST:

HUT POZDRAVLJA IZMJENE ZAKONA O ”TURISTIČKOM ZEMLJIŠTU”

Povezane vijesti: