Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije nudi odlične stručne prakse za svoje studnete

Između Javne ustanove Nacionalni park Brijuni i Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije (FITIKS) 13. rujna 2018. potpisan je Sporazum o suradnji .  Ova suradnja dvaju važnih subjekata...

Između Javne ustanove Nacionalni park Brijuni i Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije (FITIKS) 13. rujna 2018. potpisan je Sporazum o suradnji . 

Ova suradnja dvaju važnih subjekata na području Istarske županije prilika je za mnoge. Prvenstveno za studente Kulture i turizma i novog dvopredmetnog studija Kultura i turizam i Talijanski jezik i kultura da svoju obveznu stručnu praksu odrade u Nacionalnom parku. Osim stručne prakse tj. da izrađuju praktične zadatke u suradnji s mentorima iz Nacionalnog parka i predmetnim nastavnicima, ovo je prilika da surađuju na aktivnostima EU projekata poput projekta „Novo ruho Brijuna“ kojemu je cilj unaprjeđenje upravljanja Nacionalnim parkom Brijuni na principima održivog korištenja prirodne baštine s ciljem društveno–gospodarskog razvoja lokalne sredine. „Time student stječu nova znanja, a ne izostaje ni izravna mogućnost da pokažu svoju kreativnost i inovativnost u zajednici. Povezivanje visokoobrazovne ustanove i nacionalnog parka označava novi iskorak u promicanju društveno-odgovornog poslovanja u zajednici. Danas je, vjerojatno više nego ikada prije, poticanje suradnje znanosti i gospodarstva uvjet osiguranja fleksibilnosti, visoke kvalitete obrazovnog sustava i konkurentnosti“, istaknula je izv. prof. dr. sc. Tea Golja, dekanica Fakulteta. 

Upravljanje zaštićenom prirodnom i kulturnom baštinom izazovno je i uvjetovano kontinuiranom potragom za vrijednim instrumentima upravljanja koji će na odgovarajući način pomiriti ekonomske, socio-kulturne i ekološke standarde“, pojasnio je dr. sc. Marno Milotić, ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Brijuni. 

S druge strane, ne smijemo zaboraviti ni na razvoj hotelskog proizvoda na području zaštićene baštine koji zahtjeva drugačije poslovne modele, na što je ukazala voditeljica službe za hotelijerstvo JU NP Brijuni Nataša Stojkovski i izrazila zadovoljstvo to će studenti imati prilike predložiti neka svoje rješenja za unapređenje postojećeg proizvoda u okvirima zadanih mogućnosti i mnogobrojnih izazova u neposrednom okruženju. 

Studenti će se baviti rješavanjem pitanja upravljanja prirodnom i  kulturnom baštinom te razvojem modela za unapređenje hotelskog proizvoda i osmišljavat će nove turističke doživljaje. „Rješavanjem praktičnih zadataka dobit ćemo priliku povezati teoriju i praksu,  susresti se s poslovnim izazovima specifičnima za ovakve prostore te aktivno sudjelovati u radnim procesima što će nam omogućiti bržu i lakšu prilagodbu na radnom mjestu po završetku školovanja što smatram iznimno važnim“, istaknula je predstavnica studenata Fakulteta, Klara Tuličić.  

Suradnja s mali obiteljskim kampom Polidor

Kamp Polidor

Studenti Kulture i turizma od sada će imati mogućnost odrađivati stručnu praksu u kampu Polidor i na taj način će, pored neophodnih teorijskih znanja i kompetencija koje dobivaju aktivnim sudjelovanjem na nastavi sukladno izvedbenim planovima nastave, steći i praktične vještine i znanja koja su im potrebna i lakše će se pripremiti za ono što ih u budućnosti čeka na radnom mjestu.

Obrazovni sustav treba biti povezan s gospodarstvom i obrazovni programi moraju biti fleksibilni i prilagođeni potrebama tržišta rada. Zbog toga naš Fakultet potiče ovakvu vrstu suradnje, potiče aktivnosti poput terenske nastave, praktikuma i stručne prakse jer se i na taj način predstavnici realnog sektora, odnosno svi poslodavci direktno uključuju u formuliranje ishoda učenja, a studenti stječu potrebna praktična iskustva. Kroz naše studije želimo kombinirati teoriju i praksu i na taj način odgovarati na potrebe tržišta rada.” istaknula je dekanica Golja. 

Suradnja s tijelima Istarske županije

Studenti Fakulteta odrađivati stručnu praksu i praktičnu nastavu u tijelima Istarske županije, surađivati na projektima u provedbi, poput projekta EcoDomus, Istra Inspirit, Istra Bike & Bed i drugim projektima na kojima je Istarska županija partner ili nositelj, a po svojoj su tematici vezani uz kulturu i/ili turizam.“Poticanje razvoja održivog turizma prioritet je naše regije i trudit ćemo se uključivati u sve projekte i poticati sve vrijedne inicijative kojima ćemo doprinositi održivosti razvoja Istre, ali takav razvoj gradimo sustavno i postepeno, kroz edukaciju, suradnju interesnih dionika, umrežavanje, a sve to i na dugi rok.“ naglasila je pročelnica Prodan Mraković

Odgovorno poslovanje danas je nužnost i prioritet. To je ljudsko lice poslovanja! Društveno-odgovorno poslovanje znači stvaranje dodane vrijednosti za dioničare i vlasnike, ali kroz inovativne strategije i uz stvaranje pozitivnog društvenog učinka istovremeno respektirajući visoke standarde zaštite okoliša i prostora. Posebice je to važno u turizmu gdje moramo naglasiti važnost prostora i klime, resursa bez kojeg je nemoguće graditi kvalitetan turistički doživljaj, a iznad svega u turistički doživljaj valja implementirati lokalne posebnosti, tradiciju, kulturu, običaje, jezik ili jednom riječju – vlastiti identitet. Odgovorni turisti uvijek i svugdje osjete razliku doživljaja.  zaključila je izv. prof. dr. sc. Tea Golja. 

Također, treba istaknuti i suradnju s gradom Porečom gdje će studenti kroz praksu upoznati rad gradskih ustanova poput knjižnice i Pučkog otvorenog učilišta, te Turističke zajednice. Jedno je teorija, a drugo tržište, a upravo najbolji način edukacije je spojiti teoriju s kvalitetnom praksom. 

Vijesti: