Objavljen novi model za izračun Indeksa turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave

Znanstvenici Instituta za turizam u Zagrebu su, u suradnji s prof. dr. sc. Vukom Tvrtkom Opačićem s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uspostavili novi model za izračun indeksa turističke...

Znanstvenici Instituta za turizam u Zagrebu su, u suradnji s prof. dr. sc. Vukom Tvrtkom Opačićem s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uspostavili novi model za izračun indeksa turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

Glavni motiv za izradu novog modela proizlazi iz potrebe za kvalitetnim i preciznim definiranjem stupnja turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave kao osnovnih teritorijalnih jedinica u Hrvatskoj, kako bi se uspostavio učinkovit i transparentan sustav koji će ublažiti aktualne neravnomjernosti u turističkom razvoju Hrvatske te bolje valorizirati njene resurse, ističu iz Instituta za turizam.

U analizi metoda procjene turističke razvijenosti vodilo se računa i o brojnim drugim pokazateljima za koje nisu dostupni podaci na lokalnoj razini, ali se također koriste u svrhu utvrđivanja utjecaja turizma na prostor poput broja sjedala u ugostiteljskim objektima, posjećenosti prirodnih i antropogenih atrakcija, prihoda od turizma i sl.

Indeks turističke razvijenosti pokazuje stupanj turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave, a u izradi je model koji će prikazivati turističku razvijenost na razini turističkih zajednica područja te županija.

Osim toga, novi model pruža mogućnost stvaranja kvalitetne analitičko-informacijske podloge za provođenje mjera sektorske politike s područja turizma. Naime, osnovna svrha indeksa turističke razvijenosti je formuliranje hrvatske turističke politike na način da se maksimalno iskoriste raspoloživi resursi u svim dijelovima Hrvatske, uz istodobno osiguravanje održivosti turističkih aktivnosti s ekološkog, socijalnog i ekonomskog motrišta.

Imajući u vidu velike promjene kojima je izložen razvoj turizma, posebice u kontekstu aktualne pandemije koronavirusa, ovaj se model temelji na pokazateljima koji su egzaktni, transparentni i objektivni te lako dostupni za sve gradove i općine u Hrvatskoj na godišnjoj razini. Tako je gradovima i općinama omogućeno jednostavno praćenje promjena u stupnju turističke razvijenosti po svakom od pokazatelja, kao i planiranje njihova razvoja” navode iz Instituta za turizam.

Osnovni pokazatelji na kojima se temelji kompozitni indeks turističke razvijenosti su ukupan broj postelja te broj postelja u hotelima i sličnim smještajnim objektima, broj dolazaka, broj noćenja i broj zaposlenih u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Pokazatelji su promatrani u apsolutnim i relativnim vrijednostima, a svi su gradovi i općine razvrstani su u pet razreda. „Mogućnosti primjene indeksa turističke razvijenosti vrlo su široke, a kao dvije najvažnije ističu se njegovo korištenje kao temelja za dobivanje potpora za razvoj turizma te kao mjerila za određivanje pozicije pojedinog grada ili općine u sustavu turističkih zajednica na lokalnoj razini, odnosno za formiranje samostalne turističke zajednice ili pridruživanje turističkim zajednicama područja. U tom kontekstu, indeks turističke razvijenosti može poslužiti i kao referentna točka u promišljanju buduće strategije razvoja turizma Republike Hrvatske, posebice prilikom određivanja ciljeva, politika i mjera koje će se definirati za sljedeće plansko razdoblje“ istaknuo je voditelj projekta prof. dr. sc. Zoran Klarić.

Pokazatelji, na kojima se temelji kompozitni indeks turističke razvijenosti, kao i njihove vrijednosti se mogu vidjeti na interaktivnoj karti.

Prilog: Indeks turističke razvijenosti jedinica lokalne samouprave

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN