Prijavite se za sudjelovanje u projekt IQM Destination Lika

Klaster Lika Destination podsjeća sve turističke subjekte na trajanje poziva za uključivanjem u projekt integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Lika. Prijaviti se mogu svi turistički subjekti s područja destinacije...

Klaster Lika Destination podsjeća sve turističke subjekte na trajanje poziva za uključivanjem u projekt integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Lika.

Prijaviti se mogu svi turistički subjekti s područja destinacije Lika koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma, a sudjelovanje u projektu je besplatno za sve dionike.

Nakon izuzetno uspješne provedbe projekta IQM Destination Lika u 2019. godini tijekom koje se u projekt uključilo ukupno 96 partnera iz 7 kategorija (atrakcije, hoteli, ugostitelji, kampovi, lokalni proizvodi, privatni smještaj i turističke agencije), te zbog velikog interesa javnosti, Klaster Lika Destination, Nacionalni park Plitvička jezera i tvrtka Feel IQM  i ovu godinu pozivaju sve zainteresirane turističke subjekte koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma u destinaciji Lika da se prijave za sudjelovanje u projektu.

Cilj projekta je povezivanje subjekata i poticanje na izvrsnost kako bi se poboljšala cjelokupna kvaliteta destinacije. Destinacija Lika obuhvaća priobalni i kopneni dio Ličko-senjske županije, Općinu Gračac u Zadarskoj županiji i Općine Rakovicu, Saborsko i Plaški u Karlovačkoj županiji. U sklopu projekta u 2019. godini je održan niz edukacija namijenjenih stanovništvu s područja destinacije, što će se nastaviti i u 2020. godini, s ciljem poticanja međusobnog umrežavanja, sinergije i podizanja razine kvalitete svakog od uključenih subjekata te ukupnog turističkog proizvoda destinacije Lika.

Svi zainteresirani svoje prijave mogu poslati do ponedjeljka, 02. ožujka 2020. na e-mail lika.destination@gmail.com.

Poziv za uključivanje u projekt

Povezane vijesti: