Kako do vize za digitalne nomade u Hrvatskoj? Donosimo cijeli postupak

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske ( MUP ) objavilo cijeli postupak za dobivanje viza za digitalne nomade. Privremeni boravak digitalnim nomadima može se odobriti u trajanju do godine dana...

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske ( MUP ) objavilo cijeli postupak za dobivanje viza za digitalne nomade.

Privremeni boravak digitalnim nomadima može se odobriti u trajanju do godine dana sukladno članku 69. ovoga Zakona. Prema službenoj definiciji digitalni nomad je državljanin treće zemlje koji je zaposlen ili obavlja poslove putem komunikacijske tehnologije za tvrtku ili vlastitu tvrtku koja nije registrirana u Republici Hrvatskoj i ne obavlja poslove ili pruža usluge poslodavcima na području Republike Hrvatske.

Tu priliku prva je iskoristila Melissa Paul iz Amerike, a trenutno je još 9 stranih državljana u procesu odobravanja vize za digitalne nomade.

Trenutno se još čeka objava online sustava za elektroničku predaju zahtjeva za digitalne nomade, no prije toga MUP je objavio postupak za dobivanje viza za digitalne nomade.

MUP: Privremeni boravak u svrhu boravka digitalnih nomada 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRIVREMENI BORAVAK

Zahtjev se podnosi nadležnom tijelu ovisno o tome je li državljaninu treće zemlje potrebna viza za ulazak u Republiku Hrvatsku ili ne. Informacije o viznom sustavu možete pronaći ovdje.

POTREBNA VIZA ZA ULAZAK U RH:

NIJE POTREBNA VIZA ZA ULAZAK U RH:

  • zahtjev se podnosi ili  u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu RH ili u nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu  boravišta (popis PU/PP možete naći ovdje ili se obratite nadležnoj PU/PP radi dodatnih informacija o podnošenju zahtjeva zbog epidemioloških mjera uslijed epidemije bolesti COVID-19 virusa). 

ZAHTJEV I DOKUMENTACIJA

Presliku dokumentacije potrebno je dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

1. ispuniti Obrazac 1a (dvojezičan obrazac dostupan ovdje) te uz zahtjev priložiti:
2. presliku valjane putne isprave (rok važenja putne isprave mora biti tri mjeseca duži od razdoblja valjanosti namjeravanog boravka)
3. dokaz o zdravstvenom osiguranju (putno ili privatno zdravstveno osiguranje mora pokrivati područje Republike Hrvatske),
4. dokaz o svrsi (ugovor o radu ili drugi dokument kojim se dokazuje da se radi o  obavljanju poslova putem komunikacijske tehnologije za stranog poslodavaca ili vlastitu tvrtku koja nije registrirana u RH), odnosno

  • izjava poslodavca ili državljanina treće zemlja (kao dokaz da se radio obavljaju poslova poslove putem komunikacijske tehnologije) te
  • ugovor o radu ili obavljanju posla za stranog poslodavca ili
  • preslika registracije vlastite tvrtke i dokaz da putem vlastite tvrtkeobavlja navedene poslove

5. dokaz o sredstvima za uzdržavanje za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj.

Kao dokaz priznaje se izvod bankovnog računa ili dokaza o redovnom priljevu sredstava. Sukladno Uredbi o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 14/21) koja je stupila na snagu 13. veljače 2021. godine, državljanin treće zemlje koji regulira privremeni boravak u svrhu boravka digitalnih nomada mora raspolagati sredstvima u visini odnajmanje 2,5 prosječne mjesečne neto isplaćene plaće za prethodnu godinu na temelju službeno objavljenih podataka Državnog zavoda za statistiku, a za svakog daljnjeg člana obitelji ili životnog ili neformalnog životnog partnera iznos se uvećava za dodatnih 10 % prosječne mjesečne neto isplaćene plaće.

U ovom trenutku iznos potrebnih sredstva na mjesečnoj osnovi je minimalno 16.142,5 kn, odnosno ako je namjeravani period boravka u Republici Hrvatskoj 12 mjeseci, potrebno je dokazati da raspolažete sredstvima u iznosu minimalno od 193.710,00 kn.

6. dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatske. Informacije o potrebi legalizacija isprava možete pronaći ovdje.

7. navesti adresu u Republici Hrvatskoj
Prilikom podnošenja zahtjeva zahtijevat će se na obrascu navesti adresu boravka ili namjeravanog boravka u Republici Hrvatskoj. Ovo je važno iz razloga određivanja mjesno nadležne PU/PP koja će rješavati zahtjev. Ako se radi o podnošenju prvog zahtjeva i osoba nema adresu u Republici Hrvatskoj, moguće je kao adresu namjeravanog boravka navesti privremenu adresu (hostela/hotela ako je rezerviran/potvrđena rezervacija smještaj).

NAKON DOSTAVE OBAVIJESTI O ODOBRENOM PRIVREMENOM BORAVKU

POTREBNA VIZA ZA ULAZAK U RH:

Nakon što budete obaviješteni da je privremeni boravak odobren, potrebno se ponovno obratiti DM/KU radi ishođena ili biometrijske dozvole boravka (molimo da se prethodno informirate o toj mogućnosti pri DM/KU) ili vize za ulazak u Republiku Hrvatsku.
Zahtjev za vizu možete podnijeti i online ovdje.  

NIJE POTREBNA VIZA ZA ULAZAK U RH: 

Državljanin treće zemlje ne poduzima gornje korake, te može ući u Republiku Hrvatsku sukladno odredbama Zakona o strancima.

NAPOMENA: Državljanin treće zemlje u roku od 30 dana od odobrenja privremenog boravka ili izdavanja vize dužan je prijaviti boravište u PU/PP kako mu se privremeni boravak ne bi ukinuo.

PO DOLASKU U REPUBLIKU HRVATSKU – PRIJAVA BORAVIŠTA I IZDAVANJE BIOMETRIJSKE DOZVOLE BORAVKA

PRIJAVA BORAVIŠTA

Državljanin treće zemlje obavezan je izvršiti prijavu boravišta i adrese stanovanja u roku od 3 dana od ulaska u Republiku Hrvatsku u nadležnoj PU/PP prema mjestu boravka.
Prijava se vrši na obrascu 8a (može se naći ovdje) uz prilaganje ugovora o najmu ili izjavu vlasnika nekretnine ili vlasnički list.

IZDAVANJE BIOMETRIJSKE DOZVOLE BORAVKA

Državljani treće zemlje kojima nije potrebna viza za ulazak, kao i oni koji su na temelju vize ušli u Republiku Hrvatsku, dužni su ishoditi dozvolu boravka – biometrijsku ispravu (obavezno priložiti fotografije i dati biometrijske podatke) neposrednim dolaskom u PU/PP.

Više informacija možete naći ovdje, Poglavlje 6.

TROŠKOVI 

Ako je zahtjev podnijet u DM/KU – plaća se u trenutku podnošenja zahtjeva

  • 420,00 kuna za odobrenje privremenog boravka te
  • 460,00 kuna za vizu ili
  • 310,00 kuna za obrazac biometrijske dozvole boravka (mogućnost ishođenja provjeriti u DM/KU). 

Ako je zahtjev podnijet u PU/PP –plaća se nakon odobrenog boravka

  • 350,00 kuna za odobrenje privremenog boravka te
  • 70,00 kuna upravne pristojbe za izdavanje biometrijske dozvole boravka i 240,00 kuna za obrazac biometrijske dozvole boravka. 

PLAĆANJE UPRAVNE PRISTOJBE AKO JE ZAHTJEV PODNIJET U PU/PP-PUTEM INTERNETA

UPRAVNA PRISTOJBA ZA PRIVREMENI BORAVAK

Putem internet bankarstva, uplata upravnih pristojbi za izdavanje privremenog boravka (350 kuna) će se izvršiti u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB (upisuje se OIB državljanina treće zemlje za kojeg se uplaćuje upravna pristojba).

Za one koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave.

(VAŽNO: maksimalno 10 brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.).
Primjerice, broj putne isprave/osobne iskaznice stranog državljanina je AZ004586, tada poziv na broj glasi: 5002-713-4586 (bez slovnih oznaka i nula, maksimalno deset brojčanih oznaka).

PRISTOJBA ZA BIOMETRIJSKU DOZVOLU BORAVKA

Putem Internet bankarstva uplata naknade u iznosu od 240 kuna za izradu biometrijske dozvole boravka će se izvršiti u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj: 7005-485-OIB (upisuje se OIB državljanina treće zemlje za kojeg se vrši plaćanje).
Za one koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 7005-485-RKP-broj predmeta.

Putem Internet bankarstva uplata upravne pristojbe u iznosu od 70 kuna za izradu biometrijske dozvole boravka izvršit će se u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, MODEL HR64, POZIV NA BROJ: 5002-713-OIB.
Za one koji nemaju OIB poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave.

(VAŽNO: maksimalno 10 brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.).

Digitalnom nomadu kojem je odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj mogu se u Republici Hrvatskoj pridružiti članovi uže obitelji (v. privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ovdje).

VAŽNO / / / Online sustav za elektroničku predaju zahtjeva za digitalne nomade nalazi se OVDJE

Melissa Paul iz Amerike prva je osoba koja je dobila vizu za digitalne nomade u Hrvatskoj

Tu priliku prva je iskoristila Melissa Paul, koja je odrasla u južnoj Kaliforniji, a živjela u Arizoni, Los Angelesu, New Yorku i Philadelphiji. Inače, Mellisa je brand storyteller, social media manager i urednica bloga o dizajnu, putovanjima i lifestyle-u, a kao digitalni nomad živi u Labinu.

Krajem prošle godine osnovana je i Udruga digitalnih nomada Hrvatske iza koje stoje poznati ambasadori digitalnih nomada u Hrvatskoj – Jan de Jong, Tanja J. Polegubic te Karmela Tancabel.

Foto: Andrew Neel, Ilustracija: HrTurizam

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN