Kako izgleda razvoj održivog kulturnog turizma? Uključite se u istraživanje i budite dio Living Lab-a

U sklopu znanstvenog projekta financiranog iz HORIZON2020 EU programa za istraživanje i inovacije naziva SmartCulTour na Ekonomskom fakultetu u Splitu početkom 2021 godine osnovan je prvi Living Lab u...

U sklopu znanstvenog projekta financiranog iz HORIZON2020 EU programa za istraživanje i inovacije naziva SmartCulTour na Ekonomskom fakultetu u Splitu početkom 2021 godine osnovan je prvi Living Lab u hrvatskoj fokusiran na razvoj održivog kulturnog turizma.

Living Lab predstavlja fizički ili virtualni prostor na kojemu različite skupine dionika surađuju te zajednički kreiraju inovativna rješenja za konkretne probleme s kojima se susreću.

U kontekstu ovog Living Laba govorimo o kreiranju poticajnog okruženja za razvoj održivog i otpornog kulturnog turizma i inovativnih doživljaja i proizvoda u tom segmentu na području koje Lab obuhvaća. Voditelj Laba je doc.dr.sc. Ante Mandić sa Katedre za turizam i gospodarstvo na Ekonomskom fakultetu, Sveučilište u Splitu.

Više informacija vezano za projekt i aktivnosti u sklopu Living Laba možete pročitati na OVDJE. Nakon, ili prije toga, uključite se u istraživanje.

Uključite se u istraživanje i budite dio Living Lab-a

doc.dr.sc. Ante Mandić

Mandić trenutno sa kolegama sa sveučilišta Greenwich i Winchester iz Ujedinjenog Kraljevstva provodi istraživanje o motivima za i očekivanim koristima dionika od uključivanja u Living Lab, poziva sve na sudjelovanje u istraživanju o motivima za i očekivanim koristima dionika od uključivanja u Living Lab.

Cilj istraživanja je spoznati motive i očekivane koristi različitih skupina dionika, primjerice, lokalnog stanovništva, poduzetnika u turizmu, dionika iz javnog sektora u turizmu te kulturnih institucija, društava i udruga. “Ovakav pristup omogućava usklađivanje budućih aktivnosti Laba, ne samo sa identificiranim prioritetima u području kulturnog turizma, već i sa zahtjevima različitih skupina dionika čime se osnažuje njihova zainteresiranost za daljnju uključenost u aktivnosti Laba“, ističe Ante Mandić.

Što bi vas motiviralo da se uključite u Living lab koji se fokusira na održivi razvoj kulturnog turizma? Koje koristi od uključivanja bi očekivali za sebe?

Kratku anonimo istraživanje ispunite OVDJE

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN