Kolektivni ugovor ugostiteljstva: Nove minimalne plaće u ugostiteljstvu od 1. svibnja 2024

Proširen broj namirnica, povećane stope i dodana pića za dopušteni manjak.

Autor:  HrTurizam.hr

30. travnja 2024.

Temeljem Odluke o proširenoj primjeni povećanje minimalnih bruto plaća za temeljna radna mjesta u ugostiteljstvu od 11 – 20 % u odnosu na 2023. g. proširuje se na sve poslodavce i radnike u RH u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane.

Odluka o proširenju primjene novog Kolektivnog ugovora ugostiteljstva primjenjuje se na sve poslodavce koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost od 1. svibnja 2024.

Također su u odnosu na do sada važeći tekst s novim kolektivnim ugovorom ugostiteljstva ugovorene sljedeće izmjene i usklađenja sa Zakonom o radu:

- primjena KUU na strane i agencijske radnike (dopuna članka 2. KUU)
- dopuna odredbe o rasporedu radnog vremena (definicija rasporeda iz Zakona o radu – članak 18.)
- dopuna odredbe o preraspodjeli (kako se obračunava višak sati ako se iste ne iskoristi u zakonskom roku tj. do iduće sezone – članak 19.)

Više informacija na NN: KOLEKTIVNI UGOVOR UGOSTITELJSTVA

Proširen broj namirnica, povećane stope i dodana pića za dopušteni manjak

Skupština Hrvatske obrtnička komore ( HOK ) na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o porezu na dohodak donijela je Odluku o dopuštenoj visini kala, rastepa i loma u ugostiteljstvu (NN 39/2024) čime prestaje vrijediti stara odluka iz 2004. godine. Novom odlukom, koja je na snazi od 14. ožujka 2024. za veći broj namirnica uvećana je dopuštena visina manjka (izražena kao % po bruto/kg), čime se olakšava poslovanje obrtnika u ugostiteljstvu.

Na popis za dopušteni manjak dodane su nove namirnice i revidirani su maksimalno dopušteni gubici za ranije uvrštene namirnice, a najvažnija promjena je da su Odlukom sada obuhvaćena i alkoholna i bezalkoholna pića u skladištu i u ugostiteljskom objektu.

Ovom odlukom, na temelju iskustava struke, za fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost na temelju Zakona o obrtu i posebnih propisa koji uređuju ugostiteljsku djelatnost utvrđuje se najviša dopuštena visina manjka nastalog po osnovi kala, rastepa, kvara i loma, koji ne podliježu oporezivanju sukladno propisima o porezu na dodanu vrijednost i propisima o oporezivanju dohotka.

Važna novost je i da se visina manjka, kala, rastepa, kvara i loma za namirnice koje nisu navedene u ovoj Odluci, također može priznati na temelju posebnog obrazloženja kojeg obrtnik dostavlja Hrvatskoj obrtničkoj komori, ali do visine koja je na razumnoj osnovi usporediva sa sličnim proizvodima utvrđenim u ovoj Odluci ili drugim odlukama. U obrazloženju će biti potrebno navesti podatke o nazivu namirnice, vrsti obrade i visini kala, kvara, rastepa i loma s obrazloženjem o iskustvenim spoznajama u nastanku manjkova i sl. podatke. Na taj se način omogućilo ugostiteljima da i za namirnice koje nisu navedene u Odluci mogu koristiti određene stope manjka, kala, rastepa, kvara i loma.

Pexels klaus nielsen 6287568
Foto:Klaus Nielsen, Pexels.com

Ministarstvo financija već je ranije, na prijedlog Hrvatske obrtničke komore, izmijenilo odredbu čl. 35.st.3. Pravilnika o porezu na dohodak čime je dodatno od 1. siječnja ove godine ugostiteljima (i drugim obrtnicima) olakšana evidencija normativa i sličnih evidencija materijala. Naime, da bi se utvrdila povezanost primitaka i izdataka potrebno je u posebnim evidencijama osigurati podatke o nabavi materijala. Sada je ta evidencija znatno olakšana jer je propisano da se takva evidencija ne treba voditi za potrošni materijal kojeg nije moguće točno i precizno mjeriti u pojedinom normativu (npr. ulje, ocat, začini i sl.). 

Od srpnja upola smanjeni iznosi za higijenski minimum i sanitarnu knjižicu

Ministarstvo zdravstva donijelo je nove odluke koje se odnose na higijenski minimum i sanitarne knjižice:

1. Odluka o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenom odgoju

2. Odluka o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru.

Temeljem novih odluka koje stupaju na snagu 1. srpnja ove godine, iznosi koji se odnose na spomenute obveze (higijenski minimum, sanitarna knjižica), smanjeni su za 50%.

Materijali potrebni za polaganje dostupni su i na engleskom jeziku na web stranici Higijenski minimum | Hrvatski zavod za javno zdravstvo (hzjz.hr)

Autor:  HrTurizam.hr

30. travnja 2024.