“Kuća o Batani” jedina udruga u Istri s odobrena tri EU projekta

Nakon projekata CULTURECOVERY- INTERREG CENTRAL EUROPE i Mala barka 2- INTERREG SI-HR na kojima je Udruga “Kuća o batani” jedan od partnera, upravo je odobren i projekt ARCA ADRIATICA...

Nakon projekata CULTURECOVERY- INTERREG CENTRAL EUROPE i Mala barka 2- INTERREG SI-HR na kojima je Udruga “Kuća o batani” jedan od partnera, upravo je odobren i projekt ARCA ADRIATICA – INTERREG ITALY-CROATIA, te je tako “Kuća o Batani” jedina udruga u Istri s odobrena tri EU projekta

Glavni cilj projekta je razvoj zajedničkog turističkog proizvoda baziranog na načelima društvene i ekološke održivosti koji ujedno valorizira, čuva, štiti i promiče bogatu pomorsku baštinu pograničnog područja.

Tamara Nikolić Đerić, predsjednica Udruge “Kuća o batani” i programska voditeljica Ekomuzeja batana/Ecomuseo batana, pojašnjava kako je Udruga uspjela ući u ovo odabrano društvo pokazujući da su ovakve rezultate mogu ostvariti i druge udruge unatoč novim legislativnim okvirima koji predstavljaju izazov za njihov rad:” Otkako sam preuzela vodstvo Ekomuzeja Batana najprije kao programska voditeljica, a kasnije i predsjednica, želja mi je bila podići dotad ostvaren uspjeh na jednu novu razinu. Pod time mislim na razvoj kadrova, snažniju međunarodnu suradnju i širi utjecaj na sve društvene strukture Grada. Izazov je bio ogroman posebno uslijed novih legislativnih okvira za rad udruga koji su često u koloziji sa zakonima u kulturi i ugostiteljstvu, a koji su nama relevantni za rad.”naglasila je Tamara Nikolić Đerić.

Foto: Ekomuzej Batana

Kao ključni rezultat provedbe projekta očekuje se veća vidljivost uključenih destinacija, povećanje dostupnosti pomorske baštine svim skupinama društva (virtualni muzej, muzeji na otvorenom, interpretacijski centri), povećanje broja posjetitelja u pograničnom području, povećanje broja trajno zaštićenih artefakata pomorske nematerijalne i materijalne baštine (kroz interpretacijske centre, virtualni muzej, bazu pomorske baštine, tehničke karakteristike plovila), povećanje turističke infrastrukture temeljene na pomorskoj baštini (interpretacijski centar u Malinskoj, obnova malih barki koje će biti živi primjeri i izlošci u lučicama i na regatama) i drugi.

Batana je prepoznata kao jedna od najboljih praksi očuvanja NKB na razini UNESCO-a, međutim, to i dalje ne isključuje svakodnevnu borbu za dokazivanjem svrsishodnosti ovakvih modela očuvanja kuturne baštine. “Poseban problem predstavljale su, dakako, financije, stoga sam jednostavno morala uprijeti sve snage, pisati, raditi na partnerstvima i planiranju kako bismo danas imali tri EU projekta koje uspješno provodimo. Jer, iako nije lako doći do fondova, još je teže uspješno provesti ono što je planirano. Ne mogu reći da je lako jer je pritisak zaista velik, posebno zbog rokova i nedostatka novaca u fazi predfinanciranja, međutim dobrim strateškim planiranjem Batana plovi dalje! Međunarodna dimenzija projekata daje dodatni poticaj svima nama da rastemo i dijelimo naše iskustvo s drugima uvijek s ciljem aktivnog očuvanja kulturne baštine i razvoja održivog turizma” zaključila je Đerić.

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN