Mijenjamo doživljaj... Nova destinacijska kampanja TZ Vukovarsko-srijemske županije

O novoj kampanji saznajemo od Rujane Bušić Srpak, direktorice Turističke zajednice Vukovarsko - srijemske županije.

Autor:  Goran Rihelj

15. lipnja 2022.


Putovanje je više od odmora. Putovanje je osobni dobitak. Dobitak osobnosti. I zato, da biste bili na dobitku. Mijenjamo doživljaj sreće…slobode…umjetnosti...ljepote - poruka je nove destinacijske kampanje TZ Vukovarsko - srijemske županije. 

O cijeloj kampanji razgovarali smo s Rujanom Bušić Srpak, direktoricom Turističke zajednice Vukovarsko - srijemske županije.

Kampanja je primarno vezana za hrvatsko tržište, iako smo jednim dijelom ciljali i slovensko tržište, navodi Bušić Srpak i naglašava kako su i dalje skoncentrirani na hrvatsko tržište kao njihovo primarno tržište. 

"Želimo komunicirati jedan drugačiji i novi, ne samo tip odmora, nego i kako piše u ključnim porukama drugačiji doživljaj ključnih motiva dolaska i onoga što posjetitelji očekuju u putovanju. Sami banneri i poruke pratiti će native članci koji će biti tematski vezani uz ključne sadržaje i ponudu Vukovarsko-srijemske županije. Ako pričamo o doživljaju onda ćemo komunicirati s konkretnim doživljajima u destinaciji. Mi smo destinacija koju je teško promovirati samo kroz ključne poruke koliko god one bile atraktivne, one su nama samo “triger” da ljude motiviramo da upoznaju našu destinaciju. Ono što je bilo važno naglasiti je raznolikost destinacije u odnosu na konkurenciju, što je to što mi obećajmo posjetiteljima i što možemo ponuditi. A to su; doživljaji, ljepote, sreće, dobra hrana… dakle to su ključne poruke, da je riječ o drugačijem tipu odmora i da nudimo vrijednost za novac." navodi Bušić Srpak. 

New project 139
Foto: Eugen Varžić, VukovArt /  Foto: Franjo Škegro

Riječ je o destinaciji koja je blizu, ali još uvijek nažalost nedovoljno otkrivena, ističe Bušić Srpak i navodi kako kampanja poziva na istraživanje kako destinacije tako i samoga sebe. 

Inače, kontinentalni turizam je kontunuirano i stabilno rastao prije pandemije, koja je jako pogodila cijeli turistički sektor, a pogotovo kontinentalni turizam. Iako je ovo pandemijsko vrijeme bila i prilika, jer su mnogi građani upoznali unutrašnjost Lijepe naše, ne zaboravimo kako je špica sezone na kontinentu upravo pred i posezona. 

"Brojke su nam jako dobre. Indeksi su nam u porastu oko 200 u usporedbi na prošlu godinu. Mi se ne možemo tako jednostavno uspoređivati s 2019. godinom jer su nam uvijek u strukturi posjetitelja značajan udio predstavljali sudionici školskih ekskurzija.  Trend koji nam je važan, da u trećoj pandemijskoj godini bilježimo jako velike indekse u odnosu na dvije prethodne pandemijske godine te da povećanje broja dolazakai noćenja bilježimo u svim dobnim skupinama, ne samo u kategorijama sudionika školskih ekskurzija čiji povratak bilježimo u ovoj godini. Tržište se promijenilo, kao i način odabira destinacija i putovanja, a nama je važno da smo u novom postpandemijskom vremenu zauzeli svoju poziciju i uskočili u taj "povratnički" turistički vlak. Uspjeli smo ostati u percepciji domaćeg gosta kao destinacija za putovanje." navodi Bušić Srpak. 

New project 138

Foto: Darko Kešnjer , Foto: Barbara Ležaić, Foto: Mario Romulic

 

Za kraj Bušić Srpak ističe kako unutar kontinentalnih destinacija, treba razlikovati destinacije koje imaju velike nacionalne parkove i toplice, a koje same po sebi generiraju dolaske kao ključni motiv dolaska.

"Mi nismo takav tip destinacije, mi moramo ispričati priču o proizvodu i sadržaju. Nije da tražim opravdanje niti slično, no to je najteže. Mi nemamo jedan ključni motiv dolaska, osim Vukovara koji ima svoju snagu, ali svatko tko dođe u Vukovar posjećuje i njegovu okolicu. Mi moramo iskomunicirati cijelu županiju i sve ono što nude naši dionici, od Županje do Iloka, i sve ih povezati u jednu priču i proizvod destinacije Srijema i Slavonije. To nije jednostavan zadatak i u tome se moramo razlikovati od “konkurencije”. Na inozemnom tržištu predstavljamo se kao destinacija Slavonija, no unutar domaćeg posjetitelji razlikuju destinaciju, na primjer  Slavonski Brod od Vinkovaca. Naša zadaća je komunicirati vlastitu "turističku osobnu iskaznicu" i kreirati neodoljivi motiv dolaska u Srijem i Slavoniju." zaključuje Bušić Srpak.

Naslovna fotografija: Nova destinacijska kampanja Visit Vukovar Srijem / Foto: Franjo Škegro

 

Autor:  Goran Rihelj

15. lipnja 2022.