Napokon sinergija! Cres i Lošinj zajedno u Masterplan razvoja turizma

Cresko – lošinjski arhipelag gosti doživljavaju kao jednu destinaciju, a napokon i u tom smjeru će se sinergijom dalje razvijati turizam na Lošinju i Cresu kao jednoj turističkoj destinaciji...

Cresko – lošinjski arhipelag gosti doživljavaju kao jednu destinaciju, a napokon i u tom smjeru će se sinergijom dalje razvijati turizam na Lošinju i Cresu kao jednoj turističkoj destinaciji tj. brendu.

Naime, Cres i Lošinj su potpisivanjem ugovora 9. studenog 2018. godine krenuli u zajedničku izradu Masterplana razvoja turizma.

Nakon uvodne faze projekta, situacijske i tržišne analize i postavljanja strateških okvira, Grad Cres i Grad Mali Lošinj, u suradnji s lokalnim privatnim partnerima Jadranka d.d. i Lošinjskom plovidbom Turizam, u izvedbi savjetničke kompanije – Horwath HTL, ovim strateškim dokumentom definirat će operativne strategije razvoja, strateške smjernice vezane uz turistički proizvod i infrastrukturu, konkurentnost, marketing i razvoj destinacijskih menadžment organizacija.

Ovo je samo logičan nastavak jako dobre suradnje Grada Cresa i Grada Malog Lošinja na mnogim poljima, počevši od zajedničke komunalne tvrtke i razvojne agencije do zajedničkog udruživanja u LAG, LAGUR i slične asocijacije te zajedničkog nastupa prema višim institucijama kod rješavanja otočnih problema. U svom radu stalno ponavljam, samo suradnja i zajednički rad donosi rezultate, donosi razvoj. Turizam ne poznaje administrativne granice. Zato zajedničkim promišljanjem razvoja gdje se prednosti i prilike jednih i drugih nadopunjuju možemo samo prosperirati i jedni i drugi” smatra gradonačelnik Grada Cresa Kristijan Jurjako.

Foto: TZ Lošinj

I ranijih godina Grad Mali Lošinj je imao razvijene strategije razvoja, prvo kroz strateški dokument Master plan razvoja turizma za cluster Mali Lošinj, zatim kroz Program održivog razvoja turizma našega Grada. Izazov je već razvijenoj turističkoj destinaciji osigurati daljnji rast, a da istovremeno zaštitimo okoliš i društvena obilježja lokalne zajednice. Stoga me posebno veseli što ćemo to ovaj put raditi u sinergiji s Gradom Cresom te s lokalnim partnerima. Smatram da će ovaj dokument iznjedriti mnoštvo dobrih projekata za razvoj naših otoka kao uspješnih turističkih destinacija, ali što je najvažnije, to će biti projekt kojima će Lošinj i Cres unaprijediti kvalitetu života, prije svega svojim stanovnicima” izjavila je i gradonačelnica Grada Malog Lošinja Ana Kučić.

Plan je da se ovaj ključni dokument za efikasno i odgovorno upravljanje održivim turističkim razvojem dovrši do kraja listopada 2019. godine nakon čega slijedi primjena u periodu od 2020. do 2025. godine. Temeljem istoga očekuje se definiranje dugoročne vizije, ciljeva rasta i okvir za razvoj konkurentne turističke strategije koji će doprinijeti unaprjeđenju kvalitete života građana i stvaranju novih razvojnih ciklusa.

Ovo je prvi put, a nadam se ne i zadnji,  da su se dvije destinacije upustile u zajedničku izradu i provedbu važnog strateškog dokumenta. Od Slavonije koja mora biti jedan turistički brend, a ne pet županija koja svaka za sebe razvija turistički proizvod, do Dalmacije, cijele Istre do otoka Brača. 

Inače, evo jedno pitanje za razmišljanje u kontekstu brendiranja: Ako je turist bio u Zadru ili Šibeniku, je li bio u Dalmaciji? 

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN