Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora programima DMK u 2020.

S ciljem potpore razvoja destinacijskih menadžment kompanija (DMK), HTZ objavio je Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2020. Bespovratna novčana sredstava namijenjena su za programe razvoja...

S ciljem potpore razvoja destinacijskih menadžment kompanija (DMK), HTZ objavio je Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2020.

Bespovratna novčana sredstava namijenjena su za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa koji pridonose sljedećim ciljevima:

  • aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na području cijele Hrvatske
  • obogaćivanju turističke ponude
  • razvoju inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanje turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone te na kontinentu
  • stvaranju prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa
  • tržišnoj valorizaciji složenih turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista u pojedinu destinaciju u Hrvatskoj.

Za jedan program korisniku se može odobriti potpora u bruto iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna, a ukupna vrijednost potpore koja se može odobriti po pojedinom korisniku može iznositi maksimalno 250.000,00 kuna.

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je 6. travnja 2020., a više detalja pronađite u prilogu.

PRILOG: Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2020.

Foto: Importanne Hotels & Resort

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN