Objavljen natječaj Splitsko-dalmatinske županije naziva „Pomorska baština“

Splitsko-dalmatinska županija raspisala je natječaj „Pomorska baština“ za financiranje projekata iz područja zaštite i valorizacije pomorske baštine na području Županije u 2019. godini. Predmet natječaja je promocija, zaštita i...

Splitsko-dalmatinska županija raspisala je natječaj „Pomorska baština“ za financiranje projekata iz područja zaštite i valorizacije pomorske baštine na području Županije u 2019. godini. Predmet natječaja je promocija, zaštita i revitalizacija pomorske baštine te promocija projekta „Pomorsko je dobro“.

Natječaj traje do 26. travnja 2019. godine te je objavljen na službenoj web stranici Županije. Pravo prijave imaju udruge, jedinice lokalne samouprave, lokalne turističke zajednica, javne ustanove, trgovačka društva i obrti koji su prijavljeni na području Splitsko-dalmatinske županije.

Ciljevi natječaja su stvoriti ponudu proizvoda i doživljaja utemeljenu na tradiciji pomorstva i ribarstva, promocija projekta “Pomorsko je dobro”, očuvanje, zaštita, razvoj i promicanje pomorske baštine kroz turističku valorizaciju na načelima održivog turizma i pomorstva, promicanje znanstvenih postignuća i znanstvenih istraživanja u području pomorstva te promicanje povijesne i prirodne vrijednosti i pomorske baštine Splitsko-dalmatinske županije. Također, nastojat će se i promicati siguran i ekološki održiv pomorski promet i pomorska infrastruktura, poticati primjene odgovarajućih ekoloških standarda u zaštiti i valorizaciji pomorskog okoliša smanjiti štetne posljedice onečišćenja s pomorskih objekata, međunarodno promovirati stoljetno iskustvo tradicionalne gradnje drvenih brodica i brodova (kalafata), objediniti atrakcije i priče povezane s tradicijom ribarstva te time stvoriti kritičnu masu atrakcija kako bi se tema ribarstva učinila atraktivnom za posjetitelje, očuvati i revitalizirati tradiciju ribarstva te educirati lokalno stanovništvo.

Natječaj i sve kriterije odabira možete preuzeti OVDJE.

Foto: pomorskodobro.dalmacija.hr

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN