Objavljeni uvjeti kredita za privatne iznajmljivače

Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) prošli tjedan su potpisali Sporazum o  poslovnoj suradnji na provedbi financiranja privatnih iznajmljivača koji će se odobravati putem poslovnih...

Ministarstvo turizma i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR) prošli tjedan su potpisali Sporazum o  poslovnoj suradnji na provedbi financiranja privatnih iznajmljivača koji će se odobravati putem poslovnih banaka. 

Jedinstvena kreditna linija Ministarstva turizma i HBOR-a kojoj su se u startu pridružile Hrvatska poštanska banka i Podravska banka, namijenjena je fizičkim osobama registriranim kao privatnim iznajmljivačima koji u trenutku odobrenja kredita imaju rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu; smještaja u sobi, apartmanu, studio apartmanu ili kući za odmor do najviše deset osoba, odnosno dvadeset kreveta i koji pružaju smještaj u kampu s ukupno najviše deset smještajnih jedinica, odnosno za trideset gostiju istodobno.

Ministarstvo će subvencionirati kamatnu stopu pod uvjetom da Krajnji korisnik Poslovnoj banci dostavi solemniziranu bjanko zadužnicu za osiguranje urednog podmirenja obveza preuzetih na temelju prava na subvenciju iz proračunskih sredstava, u kojoj je kao vjerovnik naznačeno Ministarstvo i koja će glasiti na propisani prvi veći iznos od ukupnog iznosa za subvenciju istaknutog u otplatnom planu za pojedinačni Kredit

„Paralelno s potpisivanjem Sporazuma s Ministarstvom turizma, potpisali i Ugovore s prve dvije banke: to su Hrvatska poštanska banka i Podravska banka kojima se potencijalni korisnici kredita mogu obratiti sa zahtjevom za odobrenje ovih kredita. S obzirom na visoku fazu pregovora u kojoj se nalazimo, očekujem da ćemo vrlo brzo potpisati ugovore s dodatnih nekoliko banaka i na taj način omogućiti još veću dostupnost ovih sredstava“ izjavila je Tamara Perko, predsjednica Uprave HBOR-a.

Predstavljeni krediti ugovaraju se u kunama od 20.000 do 375.000 kn s kamatnom stopom 3,7 posto godišnje, tj. u eurima od 2.600 do 50.000 eura s ugovorenom kamatnom stopom 3 posto godišnje. Financiranje se temelji na kreditnim sredstvima HBOR-a, dok Ministarstvo turizma osigurava sredstva za subvenciju dijela ugovorene redovne kamate u visini 1 posto godišnje te u konačnici kamatne stope iznose 2,7 posto za kredite u kunama tj. 2 posto za kredite u eurima. 

Najkraći rok otplate je 13 mjeseci, a najduži 10 godina, uključujući poček od 12 mjeseci.

DAKLE, UZ SUBVENCIJU MINT-A, KREDITI ĆE BITI S KAMATNOM STOPOM OD 2,70% ZA KREDITE U KUNAMA I 2,00% KAMATE ZA KREDITE U EURIMA, A SVE UZ ROK OTPLATE OD 10 GODINA S POČEKOM OD GODINU DANA.

Nakon završenog ulaganja u Objekt, Korisnik je dužan poslovnoj banci odmah, a najkasnije u roku od 90 radnih dana od isteka roka korištenja Kredita, dostaviti novo rješenje o kategorizaciji Objekta ili potvrdu ovlaštenog inženjera o izvedenom stanju u skladu sa stavkama iz troškovnika (ulaganja u bazene) ili drugu odgovarajuću dokumentaciju iz koje je vidljivo da će sredstva biti iskorištena za namjenu u skladu s Ugovorom o kreditu.

Više informacija saznajte na stranici HPB-a, dok Podravska banka nije još objavila nikakve detalje oko istog.


Vijesti: