Novi Pravilnik o turističkoj pristojbi na javnoj raspravi

Ministartvo turizma na javnu raspravu stavilo je prijedlog Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe. Ovim Pravilnikom propisuje se najniži i najviši iznos turističke pristojbe po osobi i...

Ministartvo turizma na javnu raspravu stavilo je prijedlog Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe.

Ovim Pravilnikom propisuje se najniži i najviši iznos turističke pristojbe po osobi i noćenju, najniži i najviši paušalni iznos turističke pristojbe koji plaćaju osobe koje pružaju uslugu smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i visina godišnjeg paušalnog iznosa koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji te najviši iznos turističke pristojbe koju plaćaju brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke.

Visina turističke pristojbe može se odrediti za najviše dva sezonalna razdoblja (umjesto dosadašnja tri), s time da jedno sezonalno razdoblje traje od 1. travnja do 30. rujna   tekuće godine. Također, visina turističke pristojbe od 1. siječnja 2020. godine više se ne određuje prema turističkim razredima.

Za noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost određen je iznos minimalni iznos od 10 kuna i maksimalni 20 kuna za razdoblje od 1. travnja do 30. rujna, dok je u ostalom razdoblju minimalni iznos turističke pristojbe 7 kuna, a najviši 14 kuna.

Također, za noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi najniža turistička pristojba je osam kuna, a najviša 15 kuna, odnosno pet i deset kuna za razdoblje od 1. listopada do 31. ožujka. 


Pravilnikom se određuje i raspon godišnjeg paušala koji po krevetu plaćaju iznajmljivači i to u iznosu od 350 do tisuću kuna. Županijske skupštine i Gradska skupština Grada Zagreba dužne su odluke o visini turističke pristojbe za svaki pojedini grad i općinu za 2020. godinu donijeti do 15. rujna 2019. godine, a to mogu nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Također, visina turističke pristojbe od 1. siječnja 2020. godine više se ne određuje prema turističkim razredima.

U pojedinoj županiji mogu se propisati različite visine turističke pristojbe za svaki grad ili općinu. Ako županijska skupština, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba ne donese odluku o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i/ili o visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe primjenjuje se najniži iznos turističke pristojbe, odnosno najniži paušalni iznos turističke pristojbe utvrđen ovim Pravilnikom.

Turističke pristojbe i za kruzere

Najviši iznos turističke pristojbe koju plaćaju brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke, koji mogu donijeti općinska ili gradska vijeća, iznosi od 2.000 do 30.000 kuna.

Kako ističu iz Ministarstva turizma, jedan od glavnih ciljeva Zakona o turističkoj pristojbi upravo je decentralizacija odlučivanja o visini turističke pristojbe budući da Pravilnikom ministar određuje samo minimalni i maksimalni iznos, dok odluku o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju, visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na svom području, uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica, donosi županijska skupština odnosno Gradska skupština Grada Zagreba, uz mišljenje Turističke zajednice Grada Zagreba za područje Grada Zagreba.

Prvi put je izdvojeno paušalno plaćanje za smještaj na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima čiji je minimum smanjen s 350 na 200 kuna čime se potiče razvoj kontinentalnog turizma i povezivanje poljoprivredne proizvodnje s turističkom djelatnosti.

Manji paušal za OPG kao poticaj povezivanju poljoprivrede i turizma

Ministar turizma Gari Cappelli ocijenio je novi Pravilnik, jednako kao i Zakon o turističkoj pristojbi, doprinosom decentralizaciji i općenito uređenijem turističkom sustavu.

S ciljem podizanja konkurentnosti visinu turističke pristojbe donosit će lokalne zajednice. Osim decentralizacije, ciljevi našeg cjelokupnog paketa zakona odnose se i na pojačanu promociju na domaćem i inozemnim tržištima i osiguravanje, među ostalim, dostatnih sredstava za turističke zajednice naročito u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Potičemo  udruživanje turističkih zajednica te ulaganja u razvoj prema modelu destinacijskih menadžment organizacija i u vezi s tim osiguravamo dostatna sredstava za njihovo funkcioniranje, što uključuje svrhovitije raspoređivanje sredstava turističke pristojbe unutar sustava turističkih zajednica“, rekao je ministar turizma Gari Cappelli posebno naglasivši kako je turizam generator razvoja drugih djelatnosti te da je jedan od prioriteta povezivanje poljoprivredne proizvodnje i turizma.

Glasanje je moguće do 14.07.2019. Uključite se.

Prilog: Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilniku o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe

Također, napominjem kako je u tijeku i savjetovanje oko Prijedloga Zakona o turističkom zemljištu.

PRILOG: ESAVJETOVANJE: PRIJEDLOG ZAKONA O NEPROCIJENJENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN