Porezna uprava: Izdano 30% manje računa

Za sve djelatnosti u razdoblju od 24.02.-19.07.2020. godine u odnosu na razdoblje od 23.02.- 19.07.2019. vidljivo je smanjenje broja računa od 30%, i smanjenje iznosa računa od 19%, novi su podaci koje je objavila Porezna...

Za sve djelatnosti u razdoblju od 24.02.-19.07.2020. godine u odnosu na razdoblje od 23.02.- 19.07.2019. vidljivo je smanjenje broja računa od 30%, smanjenje iznosa računa od 19%, novi su podaci koje je objavila Porezna uprava, a koji se odnose na analizu podataka iz sustava fiskalizacije za dane 24.02.2020. do 19.07.2020. godine te za razdoblje od 23.02.2019. do 19.07.2019. godine

U djelatnosti I – pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane vidljivo je smanjenje broja računa od 48%, a iznosa računa 57%.

U djelatnosti G-Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala vidljivo je smanjenje broja računa od 23%, smanjenje iznosa računa od 11%.

Uspoređujući razdoblje od 13.07. do 19.07.2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. godine vidljivo je kako je za sve djelatnosti ostvareno smanjenje broja računa od 23%, smanjenje iznosa računa od 18%. U djelatnosti G -Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala vidljivo je smanjenje broja računa od 19%, i smanjenje iznosa računa od 9%. 

U djelatnosti I -pružanje smještaja te pripreme i usluživanja hrane vidljivo je smanjenje broja računa od 30%a iznosa računa od 39%.

Izvor: Porezna uprava

 

 

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN