Predstavljen kapitalni projekt revitalizacije Lječilišta Veli Lošinj

U Lječilištu Veli Lošinj predstavljeni su kapitalni projekt Primorsko-goranske županije “Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj”. Trenutno je u realizaciji II. faza projekta – Rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta Medicinski...

U Lječilištu Veli Lošinj predstavljeni su kapitalni projekt Primorsko-goranske županije “Revitalizacija Lječilišnog centra Veli Lošinj”.

Trenutno je u realizaciji II. faza projekta – Rekonstrukcija, nadogradnja i dogradnja objekta Medicinski trakt s hidroterapijom za koju su planirana proračunska sredstva u visini od 15.911.271 kuna (s PDV-om). Rekonstruirani objekt sastojat će se od podruma, prizemlja, prvog kata i potkrovlja u kojemu bi se pružale specijalističko-konzilijarne usluge u ambulantama dermatologije i venerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije te fizikalna terapija. Planirano vrijeme dovršetka radova je kolovoz ove godine. Nakon toga slijedi izvođenje radova na uređenju parkirališta i ulaza u prostor Lječilišta.

Revitalizacija Lječilišta u Velom Lošinju uklapa se u strategiju razvoja zdravstva cijele naše županije, ali i zdravstvenog turizma. Jer naša tradicija je naša budućnost, kako nam slogan i glasi. Kao što smo digli Opatiju s Thalassotherapijom Opatija te brendirali tako Crikvenicu i Rab, sada je svakako red na Velom Lošinju koji se potpuno uklapa u koncept otoka vitalnosti i razvoja destinacije Lošinja i cijelog Kvarnera kao destinacije zdravlja“, rekao je župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina.

Gradonačelnica Grada Malog Lošinja Ana Kučić naglasila je kako je Lječilište baza na kojoj Grad Mali Lošinj već dugi niz godina gradi svoj brand otoka vitalnosti i zdravlja te platforma zdravstveno održivog turizma. “Drago mi je što smo zajedno sa županijskim timom prisustvovali otvaranju 2. faze rekonstrukcije lječilišta, projekta koji je iznimno važan za Grad Mali Lošinj, za sve ono što u našim turističkim nastojanjima želimo izrealizirati, u ovom konkretnom slučaju u suradnji sa Županijom. Vjerujem da sve ove investicije koje županija pokreće imaju cilj vratiti onu staru reputaciju po kojoj je ovaj kompleks, ali i cijeli Mali Lošinj prepoznat još prije 125 godina u ovim krugovima ali i cijelome svijetu“, zaključila je Kučić.

Projekt uređenja dječjih igrališta i vježbališta u Park-šumi Podjavori dio je projekta revitalizacije Lječilišnog centra Veli Lošinj za koji je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU odobrilo 500.000 kn. Ukupna vrijednost projekta je 815.722 kune od čega je razlika od 315.722 kune osigurana kroz proračun Županije. Na samom igralištu postavljena je oprema te su dopremljena i ugrađena brojna igrala: vratilo, spiralni tobogan s kulom, kombinirano igralo “Serena”, kućica “Šator”, penjalica s mrežom, ljuljačka 2Snjeguljica” s penjalicom i mrežom, penjalica s mrežom “Bor”, viseći vrtuljak i za vrtuljak “Zvrk”, pješčanik za djecu i njihalica konjić. Pojedina igrala su funkcionalno prilagođena djeci s invaliditetom te je i sam prilaz igralištu na taj način izveden.

Za I. fazu projekta  kada je rekonstruiran objekt Park I s infrastrukturom uloženo  je 15.034.230 kuna.

U 2019. godini planira se izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i nadogradnji objekta Parka II i kuhinje te izrada projektne dokumentacije i ishođenje dozvole za rekonstrukciju objekta Parka V, u 2020. godini planira se izvođenje radova na sanaciji i konzerviranju objekta Parka III i rekonstrukciji Parka IV, a u 2021. godini planiraju se radovi na rekonstrukciji objekta Parka V.

Prema dinamičkom planu aktivnosti koji predviđa dovršetak svih faza do kraja 2021. godine, za realizaciju navedenih preostalih faza razvojnog projekta, bit će potrebno osigurati oko 32 milijuna kuna. U realizaciji Projekta važna je i Odluka o odabiru projekta energetske učinkovitosti za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju Medicinskog trakta u vrijednosti od 700.000,00 kn od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Povezana vijest: KRAJNJE JE VRIJEME DA SE POČNEMO OZBILJNO I STRATEŠKI BAVITI ZDRAVSTVENIM TURIZMOM

Povezane vijesti: