Predstavljen novi Pravilnik o zaštiti i očuvanju NP Krka: Zabranjuje se kupanje na Skradinskom buku

Očuvanje i zaštita prirodnih resursa i bogatstvo bioraznolikosti glavne su odrednice novog Pravilnika o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka „Krka” koji donosi mjere zaštite, očuvanja, unaprjeđenja i korištenja te...

Očuvanje i zaštita prirodnih resursa i bogatstvo bioraznolikosti glavne su odrednice novog Pravilnika o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka „Krka” koji donosi mjere zaštite, očuvanja, unaprjeđenja i korištenja te potvrđuje upravljačke zone Nacionalnog parka „Krka“

U trenutku kada se svijet suočava s izazovima klimatskih promjena, održivost se postavlja kao imperativ budućeg razvoja, pogotovo u turizmu, a da ne pričamo o prirodnim resursima kao što je NP Krka.

Cjelokupna opstojnost bazena rijeke Krke i njezina živoga svijeta počiva na razvoju sedrenih barijera pa je očuvanje procesa taloženja sedre temeljni cilj JU „NP Krka“.

S namjerom provođenja aktivnih mjera očuvanja i revitalizacije i usklađivanja suradnje i aktivnosti s lokalnom zajednicom, novi Pravilnik donosi novine u skladu s dugotrajnim strateškim ciljevima i novim mjerama održivog upravljanja koje su osnova budućeg plana upravljanja i prostornog plana koji je u tijeku realizacije.

Foto: NP Krka

Zabranjuje se kupanje u NP Krka

Iz tog razloga novi Pravilnik donosi zabranu kupanja u Nacionalnom parku „Krka“ od 1. siječnja 2021. godine.

No, zbog višestoljetnog suživota čovjeka s rijekom, kupanje je dopušteno lokalnom stanovništvu na lokalitetima: Stinice, Remetić – Pisak i nizvodno od Roškog slapa. Tako više neće biti dopušteno kupanje kod Skradinskog buka što je bilo najatraktivnije posjetiteljima.

Lokalnom stanovništvu i gospodarskim subjektima omogućeno je razdoblje prilagodbe, kroz otvoreni dijalog, suradnju i pomoć Javne ustanove, ističu iz NP Krka.

„Javna ustanova ‘Nacionalni park Krka’, uoči svog 35. rođendana, nalazi se pred donošenjem važnih strateških dokumenata koji će odrediti put kojim želimo ići prema svojim zrelim godinama. Kakav ćemo ekosustav ostaviti budućim generacijama, naša je najvažnija zadaća i u skladu s njom je donesen i novi Pravilnik. Nakon dugogodišnjeg promišljanja i brojnih istraživanja, razmatranja potreba, kako prirode tako i nas ljudi koji na ovaj ili onaj način koristimo ono što nam je Krka podarila usvojene su mjere koje će doprinijeti dugoročnom održivom upravljanju i zaštiti prirode“, rekla je ravnateljica Javne ustanove „Nacionalni park Krka“ Nella Slavica te dodala: „Cijeli Pravilnik je snažno usmjeren na očuvanje resursa i bogatstva bioraznolikosti, bilo da se to odnosi na regulaciju broja posjetitelja, odlaganje otpada, lovstvo i ribolov ili sječu šuma. Jasno je definiran način korištenja voda i javnog vodnog dobra u podzonama te obvezuje korisnike dostavu godišnjih planova rada usklađenih s djelatnostima Ustanove“

Pravilnik se odnosi na zaposlenike JU „NP Krka“, stanovnike u Nacionalnom parku, vlasnike i nositelje prava na nekretninama u Parku i članove njihovih obitelji, fizičke i pravne osobe koje na području NP „Krka“ obavljaju dopuštene djelatnosti, posjetitelje i druge korisnike prostora Parka.

Foto: NP Krka

U odnosu na stari Pravilnik iz 2011. godine novi donosi i detaljno pojašnjenje zonacije NP „Krka“ među kojima se nalaze upravljačke zone stroge i usmjerene zaštite te zona korištenja i podzone naselja, posjetiteljske infrastrukture, korištenja prirodnih resursa i prometnica koje su usklađene s Planom upravljanja, desetogodišnjim strateškim dokumentom te priloženu kartu zonacije. 

„U zoni stroge zaštite cilj upravljanja je očuvanje prirodnih procesa i staništa te njihovih sastavnica“, naglasio je stručni voditelj JU „NP Krka“ dr. sr. Drago Marguš te pojasnio da „zona usmjerene zaštite obuhvaća doprirodne ekosustave: travnjake, pašnjake, vodena staništa, i sl., koji u svrhu dugoročnog očuvanja zahtijevaju provedbu aktivnih upravljačkih mjera održavanja ili obnove. “U zonama usmjerene zaštite dopušteno je provođenje aktivnih mjera očuvanja i revitalizacije bez kojih bi se promijenile bitne karakteristike područja. Poljoprivredne aktivnosti su dopuštene u skladu s ciljevima upravljanja za očuvanje biološke, geološke i krajobrazne vrijednosti“ naglasio je Marguš.

Primjerice, to znači da je dopuštena košnja i tradicionalna ispaša pasmina i stoke uz ljudski nadzor, osim na strmim kanjonskim padinama, Skradinskom buku i Roškom slapu te podzoni posjetiteljske infrastrukture.

Foto: NP Krka

S druge strane, lovstvo i ribolov nisu dopuštene aktivnosti u Nacionalnom parku. Naime, zbog svoje geološke prošlosti, rijeka Krka dom je endemskim vrstama riba, a njene obale čuvaju staništa brojnih ugroženih životinja. Zbog toga se smatra prirodnim spomenikom najviše kategorije i takvom je trebamo sačuvati za budućnost. 

Pravilnik, koji je donijelo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske, stupio je na snagu 21. prosinca 2019., a kojeg možete pročitati u prilogu.

PRILOG: Pravilnik o zaštiti i očuvanju Nacionalnog parka „Krka“

POVEZANE VIJESTI:

VISEĆI PJEŠAČKI MOST PREKO KANJONA RIJEKE KRKE NOVA JEDINSTVENA TURISTIČKA ATRAKCIJA U NP KRKA

NP ”KRKA” POKRENULA NOVU WEB STRANICU SPECIJALIZIRANU SAMO ZA CIKLOTURIZAM – KRK BIKE


Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN