Pregled važećih mjera za putovanje u Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Njemačku i Švicarsku

Sezona je godišnjih odmora, a time i povećanog prekograničnog prometa putnika, no neizvjesna situacija sa starim i novim sojevima koronavirusa koja uvjetuje stalne promjene u važećim mjerama u različitim...

Sezona je godišnjih odmora, a time i povećanog prekograničnog prometa putnika, no neizvjesna situacija sa starim i novim sojevima koronavirusa koja uvjetuje stalne promjene u važećim mjerama u različitim državama, sve nas povremeno zbunjuje. Kako bi olakšali dolazak i odlazak s godišnjeg odmora u Hrvatskoj putnicima iz Slovenije, Austrije, Njemačke i Švicarske, donosimo vam pregled trenutno važećih mjera, prema Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Ulazak u Republiku Hrvatsku omogućit će se putnicima koji dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije, odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, neovisno o državljanstvu, ako posjeduju važeću i valjanu EU digitalnu COVID potvrdu.

Iznimno, putnicima koje dolaze neposredno iz država i/ili regija članica Europske unije odnosno država i/ili regija članica schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom prostoru, a ne posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu, omogućit će se ulazak u Republiku Hrvatsku uz negativan nalaz PCR testa ili brzog antigenskog testa – BAT. Kod nalaza BAT testa napravljenog u inozemstvu mora biti vidljiv proizvođač testa i/ili komercijalni naziv testa, u protivnom test se neće prihvatiti kao vjerodostojan za ulazak u Republiku Hrvatsku. Nalaz PCR testa ne smije biti stariji od 72 sata, a BAT testa od 48 sati od trenutka testiranja do dolaska na granični prijelaz.

Ulazak u Hrvatsku bit će omogućen i osobama s potvrdom o cijepljenju i potvrdom o preboljenju COVID-19 ili uz PCR testiranje ili brzo antigensko testiranje – BAT na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku (o vlastitom trošku), uz obvezu samoizolacije do prispijeća negativnog nalaza. U slučaju nemogućnosti testiranja određuje se mjera samoizolacije u trajanju od deset dana.

Od četvrtka 15. srpnja, Slovenija mijenja kriterije za ulazak u zemlju te će se primjenjivati iste mjere za sve putnike, bez obzira na državu iz koje dolaze – trebat će predočiti valjanu potvrdu o cijepljenju, potvrdu o preboljenju ili negativan test na COVID-19 ne stariji od 48 sati odnosno 72 sata, ovisno o testu. Navedene mjere primjenjivat će se i na profesionalne vozače u režimu teretnog i putničkog prijevoza.

Za ulazak putnika u Sloveniju bez karantene kao dokaz će vrijediti europska digitalna potvrda o cijepljenju ili digitalna potvrda trećih država. Nova pravila neće se primjenjivati samo za strance koji u Sloveniji imaju zemlju ili nekretninu, te za djecu mlađu od 15 godina ako su u pratnji roditelja ili skrbnika. Svi putnici koji su u tranzitu, uključujući i profesionalne vozače u putničkom i teretnom prijevozu, moraju zemlju napustiti u roku od 12 sati, a u suprotnom im se određuje epidemiološka mjera samoizolacije. Detaljne informacije dostupne su na poveznici

Ulazak u Austriju je moguć uz predočenje potvrde o negativnom testu (brzi antigenski test ne stariji od 48 sati ili PCR- test ne stariji od 72 sata), potvrde o cijepljenju ili potvrde o preboljenju bolesti COVID-19. Ako se ne raspolaže niti jednim od navedenih potvrda, nužno se registrirati putem obrasca Pre-Travel-Clearance, te se u roku od 24 sata od trenutka prelaska granice testirati u Austriji.  

Kao dokaz o cijepljenju vrijede potvrde na njemačkom ili engleskom jeziku. Kao dokaz o preboljenu vrijedi liječnička potvrda na njemačkom ili engleskom jeziku iz koje je razvidno da je osoba preboljela COVID 19 u vremenskom razdoblju 180 dana, a koja nije starija od 90 dana. Potvrdi o preboljenu istovjetan je i dokaz o neutralizirajućim antitijelima, koji u trenutnu ulaska u Austriju ne smije biti stariji od 90 dana. 

Djeca do 12 godina oslobođena su obveze testiranja i predočenja ostalih potvrda. Putnici iz medicinskih razloga mogu ući u Austriju bez ograničenja uz  predočenje potvrde o nužnosti korištenja medicinske usluge na engleskom ili njemačkom jeziku. Bez ograničenja u Austriju mogu ući osobe u tranzitu, prijevoznici roba i putnika, interventna vozila i slično.

Ulazak u SR Njemačku prema postojećim pravilima u osnovi je moguć svim državljanima Europske unije uz određena ograničenja i pridržavanje propisanih epidemioloških mjera. SR Njemačka kategorizira područja na rizična, visoko rizična i područja s mutiranim varijantama virusa COVID-19, a aktualna kategorizacija je dostupna na poveznici.

Cijelo područje Republike Hrvatske – osim Zadarske županije – kategorizirano je kao nerizično. Putnici koji dolaze iz nerizičnih dijelova Republike Hrvatske, mogu ući u SR Njemačku bez obveze najave ulaska, testa, potvrda i karantene.

Putnici koji dolaze iz Republike Hrvatske iz rizičnih područja mogu ući u SR Njemačku bez obveze karantene ako uz dokaz o digitalnoj najavi ulaska (elektronski ili u printanom obliku, dostupno na poveznici) posjeduju negativni PCR test ne stariji od 72 sata ili antigenski test ne stariji od 48 sati, napravljen u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi te ispisan na njemačkom, engleskom ili francuskom jeziku, potvrdu o potpunom cijepljenju cjepivom s popisa Paul-Ehrlich-Instituta na njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom ili španjolskom jeziku u papirnatoj ili digitalnoj formi ili potvrdu o izlječenju za osobe koje su preboljele bolest COVID-19 i to liječničku potvrdu na njemačkom, engleskom, francuskom, talijanskom ili španjolskom jeziku u papirnatoj ili digitalnoj formi s kojom se dokazuje da je od prestanka bolesti prošlo minimalno 28 dana, a ne više od 6 mjeseci. Od ove obveze su izuzeta djeca do 6 godina starosti.

Putnici u zračnom prometu bez obzira iz kojeg područja dolaze (nerizičnih ili rizičnih), obvezni su prije samog polijetanja poštovati pravilo prilaganja dokaza o obavljenom testiranju, dokaza o izlječenju od zaraze ili dokaza o cijepljenju. Informacije na hrvatskom jeziku potražite na web stranici njemačkog Saveznog ministarstva zdravstva

Osobe koje u Švicarsku Konfederaciju dolaze iz Hrvatske ne trebaju u karantenu. Sve osobe koje dolaze autobusom, vlakom, brodom ili zrakoplovom dužne su ispuniti online obrazac koji je dostupan na poveznici. Sve osobe koje u Švicarsku dolaze zrakoplovom obavezne su prilikom ukrcaja predočiti negativan PCR test ne stariji od 72 sata.

Od ovih su obaveza izuzeta djeca do 16 godina starosti, osobe koje su potpuno cijepljene sukladno preporukama švicarskog Saveznog ureda za javno zdravstvo ili zemlje dolaska, uz predočenje odgovarajuće dokumentacije, osobe koje su unazad 6 mjeseci preboljele COVID-19, uz predočenje odgovarajuće dokumentacije. Za putnike koji dolaze u Švicarsku Konfederaciju detaljne informacije dostupne su na poveznici.   

Sve dodatne informacije o ulascima u države članice Europske unije i mjerama koje su na snazi u pojedinim državama, moguće je pronaći na Reopen Europa,

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN