Splitsko – dalmatinska županija prva u Europi uvela Google sea view

Splitsko – dalmatinska županija je prva u Europi regija koja je kroz Google kartu uvela Google Sea view koji će svojim korisnicima omogućiti prikaz kompletne morske rute duž obale...

Splitsko – dalmatinska županija je prva u Europi regija koja je kroz Google kartu uvela Google Sea view koji će svojim korisnicima omogućiti prikaz kompletne morske rute duž obale ove županije. 

Radi se o virtualnoj šetnji obalom, te odličnom inovativno nadograđenom servisu informacija za nautičare, skipere, ribare, turiste, domaće i strance. Oni će kroz ovu uslugu dobiti informaciju odnosno virtualnu sliku  o onome što ih čeka prilikom uplovljavanja u svaku luku Splitsko – dalmatinske županije. 

Projekt tehnički realiziran u okviru aktualiziranih snimanja za potrebe Google Street View-a, kroz korištenje  Google 360° tehnologije. Paralelno s kopnom snimala se i obala što je rezultiralo finaliziranjem nove platforme. Riječ je o prvom takvom projektu u nekoj našoj županiji. Iako prvi na razini regija ili županija u Europi, Turistička zajednica općine Rogoznica još je 2018. godine na području cijele općine sa uvela “Sew view” virtualnu putem Google Street View-a.

/ / / ROGOZNICA – PRVA GOOGLE ‘SEA VIEW’ VIRTUALNA ŠETNJA U HRVATSKOJ

Inače, Google sea view sastavni je dio projekta Splitsko – dalmatinske županije “Pomorsko je dobro” kojeg provodi Upravni odjel za pomorstvo i turizam Splitsko-dalmatinske županije kojim je građanima omogućen uvid u sve koncesije i koncesijska odobrenja na području SDŽ, a putem online obrasca koji se direktno prosljeđuje nadležnim inspekcijama, i mogućnost prijave nezakonitosti, zloupotrebe ili devastacije pomorskog dobra ukoliko o takvim radnjama imaju saznanja. 

Ovo je novina i u europskim razmjerima, u kojoj je poznati Google-ov sustav ‘Street View’ po prvi puta dobio i implementiranu morsku rutu. I s njim prikaz cjelovitog obalnog pojasa neke regije. Sea view je pokazao inovativnost Splitsko – dalmatinske županije koja kontinuirano,  pionirskinastavlja s ulaganjima u online infrastrukturu, nastojeći poboljšati i unaprijediti promociju destinacije. Ali i podiči razinu funkcionalnosti sustava čije će benefite osjetiti ne samo gosti, već i lokalno stanovništvo” navode iz Splitsko – dalmatinske županije.

Google sea view platforma pridoprinijeti će transparentnosti uz Geografski informacijski sustav (GIS) sustav koji županija priprema moći će se lakše provjeravati stanje na terenu i kontrolirati devastacije pomorskog dobra. Turistički i sportski značaj je iznimno važan, a posebno što smo prva Županija koji ima ovako dostupan servis. Ovo je pravi primjer suradnje županije i turističke zajednice i dio plana Plana integralnog upravljanja obalnim područjem i morskim okolišem.” rekao je Splitsko – dalmatinski dožupan Stipe Čogelja.

Svake godine nastojimo dodatno unaprijediti promociju naše destinacije i jako smo zadovoljni što smo uspješno realizirali Google Street View projekt, istaknuo je Joško Stella, direktor TZ SDŽ koja je partner na ovom projektu te dodao: “Google Maps su karte s najviše korisnika u svijetu, broje se u stotinama milijuna i stoga je iznimno važno na njima biti  dobro i kvalitetno zastupljen. To su karte na kojima se u današnje vrijeme bazira većina navigacijskih uređaja, što su putem pametnih telefona postali neizostavno pomagalo pri svakom putovanju

Velika većina gostiju prilikom dolaska u destinaciju koristi upravo Google karte, a dovođenjem Google Street View-a do gotovo svakog mjesta u županiji, gostima se omogućilo da prije svog dolaska virtualno obiđu cijelu našu obalu. 

To će nautičarima uvelike olakšati pronalazak željenog odredišta.  I prilikom stvarnog dolaska na lokaciju osjećat će se kao da su tu već bili. Po pitanju navigacijskih uređaja, veoma je bitna i činjenica da je Google Street View jedan od glavnih čimbenika po kojima Google vrši korekcije vlastitog navigacijskog sustava. Stoga bi  i u budućnosti navigacijski uređaji na području naše županije trebali biti značajno precizniji. To će  također doprinijeti zadovoljstvu svih korisnika.Sea view platforma će osim turističke promocije i pravodobne informacije napraviti i još jednu bitnu stavku,  doprinijet će  boljem razumijevanju i očuvanju naše obale. Ali i zaštititi pomorsko dobro i buduće planiranje” dodao je Stella.

Izvođač ovog projekta Denis Orlić radeći na ovoj platformi na terenu sustavno je snimio tisuću kilometara vodene obalne crte s područja Drvenika Velog, Drvenika malog, Čiova, Šolte, Brača, Hvara, Visa i Lastova. Destinacije i lokacije iznimno važne nautičarima i skiperima. 

O opsežnosti projekta i njegove veličine dovoljno govori činjenica da ga u ovakvom razmjeru imaju jedino Nica i Monako, a to su samo pojedina mjesta, ne cijele županije. Snimljeno je preko 1,3 milijuna fotosfera – fotografija u 360 stupnjeva.  Donesen je pogled na vizure otoka, snimke su rađene na 100 metara  od obale i od kada su puštene u javnost zabilježile su više od 12 milijuna prikaza. Naglasio bih da je svrha projekta višestruka,  ona je i turistička i društvena i komunalna. Kroz turističku svrhu  turisti, nautičari, skiperi uporabom Sea view  bolje će vidjeti gdje dolaze, odmah će uočiti jeli neka  luka naseljena, ima li vezova… Na  taj način se bolje mogu pripremiti za dolazak. Ako gledamo kroz komunalnu svrhu, benefite od ovog prikaza imat će razne institucije  poput lučke uprave, vatrogasaca koji kreću u intervenciju, do koncesionara što će dobiti pravi uvid u stanje obale – naznačio je Denis Orlić.

Platforma Sea view je namijenjena jedriličarima, turističkim  agencijama, charter agencijama prilikom izrade  rade itinerara. Svakako će pomoći i prilikom bolje povezanosti otoka. Sea view je toliko precizan da donosi informaciju koliko, primjerice, ima strujnih stupova, prometnih znakova,  ili kako je izgledao taj prostor prije neke veće intervencije. 

Kako koristiti Sea view?

Vrlo jednsotavno, kao i Google Street View. Otvaranjem Google karti na području Splitsko – dalmatinske županije, aktivira se ikona “žuti čovjek” te se na karti pokažu linije na moru na koje je potrebno samo “kliknuti”.

Povezane vijesti:

Hrvatski HR English EN