Suradnja Visoke škole Virovitica s Općinom Suhopolje rezultirala opsežnim strateškim planom razvoja turizma

Članovi Odjela za turizam uspješno su izradili još jedan razvojni dokument, Strateški plan razvoja turizma na području Općine Suhopolje. U izradi ovog dokumenta sudjelovali su voditelj projekta i urednik...

Članovi Odjela za turizam uspješno su izradili još jedan razvojni dokument, Strateški plan razvoja turizma na području Općine Suhopolje. U izradi ovog dokumenta sudjelovali su voditelj projekta i urednik strateškog plana, Juraj Randelj mag.oec., pročelnik Odjela za turizam, dr.sc. Dejan Tubić, prodekanica za nastavu, dr.sc. Irena Bosnić, te članovi odjela za turizam, Rikard Bakan mag.oec. i Božidar Jaković mag.oec. Vrijednost izrade Plana iznosi 40.000,00 HRK.

Svrha dokumenta je unaprjeđenje stanja turizma na području Općine Suhopolje te oblikovanje sustavnog razvoja turizma na ovom turistički nerazvijenom području. Ciljevi dokumenta su osiguravanje pogodnih uvjeta za razvoj turizma, osmišljavanje turističkog razvoja područja Općine Suhopolje s naglaskom na proizvode/doživljaje koji će biti stavljeni u funkciju jačanja turističke ponude te podizanja kvalitete života lokalnog stanovništva, utvrđivanje turističke resursne osnove, povećavanje vidljivosti Općine Suhopolje i ostvarivanje koristi od ulaganja u razvoj turizma.

Strateški ciljevi definirani Planom usmjereni su na razvoj i kontinuirano unaprjeđenje turističkih proizvoda, izgradnju i opremanje turističke infrastrukture te na unaprjeđenje prodaje i marketinšku komunikaciju. Ispunjenjem zadanih ciljeva direktno će se doprinijeti razvoju turizma na području Općine Suhopolje te Virovitičko-podravske županije. Visoka škola Virovitica sve se više profilira kao važan dionik za razvoj turizma na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a izradom Strateškog plana razvoja turizma Općine Suhopolje, Odjel za turizam Visoke škole Virovitica nadopunio je svoj portfolio razvojnih dokumenata u kojemu se već nalaze brojni projekti, strategije razvoja te akcijski planovi.

Ovom prigodom, popričali smo s dr.sc. Dejanom Tubićem, pročelnikom Odjela za turizam Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici. Tubić smatra kako se hrvatski turizam razvija stihijski, samoinicijativno, ispod stvarnih mogućnosti te bez dugoročnog plana i programa, identiteta i usmjerenja. „Od uspostave neovisne Republike Hrvatske do danas, treba priznati da postoje značajni pomaci u smještajnoj i prometnoj infrastrukturi, investicijama, promocije Hrvatske u vodećim emitivnim državama i prestižnim turističkim sajmovima itd. Međutim, sve je to usmjereno na izgradnju prije svega, prema mom mišljenju, izrazito neopravdano, turističkog proizvoda Jadranske regije, odnosno sunca, mora i pijeska, što je u konačnici rezultiralo turizmom od svega par mjeseci. Sezonalnost je normalna pojava i prisutna je u turizmu svake zemlje, međutim, zabrinjavajuće je što kod nas ona prevladava. Alarm za buđenje kreatora i sukreatora nacionalne turističke politike odavno zvoni“, mišljenja je.

Odjel za turizam Visoke škole Virovitica

No, Tubić se slaže kako je turistički proizvod „3S“ najviše tražen, međutim smatra kako se ne smijemo osloniti na njega ako želimo biti afirmirana turistička velesila, već ga moramo obogatiti s komplementarnim proizvodom, bio on urbanog ili ruralnog karaktera. „Kako sam u par navrata ilustrativno naglašavao, hrvatski turizam nije, niti smije biti samo Dubrovnik, Split, Opatija, Rovinj ili Zadar, već i memorijalni Vukovar, Osijek grad heroj, Zvonimirov grad Knin, Vinkovci grad tradicije i folklora, Ilok najistočniji grad Republike Hrvatske, dvorci i kurije Virovitičko-podravske županije, ruralna područja Slavonije, Baranje i Srijema, nacionalni parkovi i parkovi prirode, kao i druga turistički neopravdano zapostavljena područja koja su kroz hrvatsku povijest svakako zadužili hrvatski narod da se u današnje vrijeme investira u njih, u svakom pogledu“, izjavio je Tubić.

Kao pročelnika Odjela za turizam Visoke škole Virovitica veseli me činjenica da je mladi tim znanstvenika, prema pravilima struke te na utemeljenoj istraživačkoj metodologiji izradio Strateški plan razvoja turizma na području Općine Suhopolje. Tim znanstveno-stručnim pristupom i uključivanjem svih relevantnih dionika nastao je, jednostavnim jezikom govoreći, životno provediv i dugoročno održiv strateški plan“, zaključio je Dejan Tubić.

Na pitanje je li cilj razviti Općinu Suhopolje kao jedinstvenu turističku destinaciju ili kao dio većeg plana na razini županije ili regije, urednik Strateškog plana, Juraj Randelj, mag.oec. kaže kako je cilj Strateškog plana razvoj turizma Općine Suhopolje kao jedinstvene destinacije s mogućnošću uključivanja u širi destinacijski proizvod. „Dokumentom se željelo odrediti smjer razvoja turizma osmišljavanjem primarnih turističkih proizvoda i oblikovanjem ciljeva koji se žele postići, odnosno definiranjem turističkih programa koji imaju perspektivu razvoja u gospodarski isplative programe“, izjavio je te nadodao kako se, također, želio postaviti koncepcijski okvir za nositelje razvoja turizma na  području Općine Suhopolje kako bi se Općina priključila trendu razvoja turizma u Virovitičko-podravskoj županiji. „Strateški plan turizma Općine Suhopolje nudi inovativna rješenja za razvoj turističke ponude na području Općine Suhopolje koja trenutno ima mali broj turističkih sadržaja“, objašnjava Randelj.

Analizom izravnih (poput turističko-ugostiteljski objekata, turističkih agencija i informacija i promidžbenih materijala) te neizravnih turističkih resursa (poput okoliša, geoprometnog položaja i prometne povezanosti), turističke atrakcijske osnove i SWOT analize, predloženi su ključni turistički proizvodi poput kulturnog turizma – turizma nasljeđa, zdravstvenog turizma – turizma kulture zdravlja, eno i gastro turizma te sportsko-rekreacijskog turizma. „Prikupljenim podacima utvrđeno je trenutno stanje turizma na području Općine Suhopolje na temelju kojih je definiran portfelj ključnih turističkih proizvoda koje je potrebno staviti u funkciju“, zaključio je Randelj.

Foto: Virovitičko-podravska županija; Općina Suhopolje

Povezane vijesti: