Uskoro 13. hrvatski park prirode: usuglašen načelni obuhvat budućeg parka

Uspostava parka prirode u Hrvatskom zagorju potaknut će razvoj turizma i pozitivno utjecati na gospodarstvo.

Autor:  HrTurizam.hr

20. veljače 2024.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja intenzivno radi na aktivnostima zaštite Ivanščice, Strahinjčice, Maceljske gore i Ravne gore u kategoriji parka prirode. Riječ je o ideji pokrenutoj još 2009. godine, a oživljenoj 2021. 

Tijekom siječnja je tako s Krapinsko-zagorskom županijom i Varaždinskom županijom usuglašen načelni obuhvat budućeg parka površine preko 31.000 ha. Održane su konzultacije s predstavnicima 14 gradova i općina čiji je prostor obuhvaćen prijedlogom granice.

Cilj je bio upoznati ih s kategorijom parka prirode i učincima koje će imati na stanovništvo tog kraja, ali i prikupiti njihova mišljenja. 

Brojne prednosti osnivanja parka

Park prirode je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora velike bioraznolikosti i/ili georaznolikosti, s vrijednim ekološkim obilježjima, naglašenim krajobraznim i kulturno-povijesnim vrijednostima te ima znanstvenu, kulturnu, odgojno-obrazovnu i rekreativnu namjenu. 

Pogodan je oblik zaštite većih vrijednih prostora kakvo je Hrvatsko zagorje jer istovremeno omogućuje zaštitu prirodnih vrijednosti, ali i korištenje prirodnih dobara. Proglašenjem parka prirode očekuje se da upravo prirodne i krajobrazne vrijednosti u sinergiji s bogatom kulturno-povijesnom baštinom postanu osnova razvoja ovog dijela Hrvatskog zagorja.

Prilika je za prepoznatljivost i dodatnu promociju područja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, razvoj održivog turizma, rekreativnih sadržaja u prirodi, ukupan razvoj područja te veću i lakšu dostupnost EU fondova za financiranje projekata očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti. 

Kao primjere povlačenja sredstava EU fondova u unaprjeđenju posjetiteljske infrastrukture na području parkova prirode mogu se izdvojiti Nebeska šetnica (PP Biokovo), Geoinfo centar Voćin (PP Papuk), posjetiteljski centar Poklon (PP Učka), Cerovačke špilje (PP Velebit) i dr.

/// Papuk zakoračio u još jednu vrhunsku godinu

Ostanak ljudi i bolja kvaliteta života

Park prirode svakako će pridonijeti očuvanju kvalitete života i zdravlja ljudi područja kroz očuvanje seoskih domaćinstava i ublažavanje trenda depopulacije.

U prilog gornjoj konstataciji govori izjava Josipa Beljaka, načelnika Općine Stubičke Toplice, čija općina se nalazi u obuhvatu Parka prirode Medvednica.

"Sa zadovoljstvom  mogu istaknuti da je 80 posto površine općine Stubičke Toplice obuhvaćeno Parkom prirode. Uvjeti koje Park prirode propisuje su sami po sebi nešto 'stroži' u odnosu na uobičajene, no upravo su oni garancija racionalnog korištenja prostora sa što manjom destrukcijom okoliša", smatra Beljak.

Takva planska aktivnost svih dionika u procesu pridonosi prirodnoj ravnoteži, održivom razvoju, očuvanju prirodnih bogatstava te bioraznolikosti. 

"Očuvana priroda jedan je od najvažnijih razloga doseljavanja mladih u našu općinu te ujedno prilika za sve da iskoriste ovakve uvjete bilo u smislu proizvodnje domaće hrane ili bavljenja turizmom. Suradnja s ustanovom PP Medvednica je do sada bila odlična i vjerujem da će biti i dalje", dodaje.

/// Sve veća osviještenost o važnosti očuvanja prirode dovodi do rasta agroturizma

Suradnja i povezivanje lokalnih proizvođača

Parkom prirode upravlja Javna ustanova koju osniva Republika Hrvatska uredbom vlade. Javna ustanova bit će posrednik u razvoju područja u smislu davanja podrške lokalnom stanovništvu u komunikaciji s institucijama nadležnim za poljoprivredu i druge grane gospodarstva. 

Bit će također partner u osiguravanju certificiranja, promocije i plasmanu lokalnih proizvoda, kao i obnove kulturno-povijesne baštine, istovremeno radeći na promicanju područja parka kao destinacije za posjećivanje i održivi turizam

Primjer kvalitetne suradnje s lokalnim stanovništvom nalazimo u Parku prirode Papuk gdje četrdesetak lokalnih proizvođača i pružatelja usluga koriste logotip '100% Papuk' sa sloganom 'S gore koja pamti more'. 

Logotip je znak povjerenja, kvalitete, zemljopisnog podrijetla, održivog i ekološki prihvatljivog upravljanja, zaštite prirode i tradicije s kojom korisnik logotipa i slogana, koji je stekao pravo na njihovu uporabu, na tržištu osigurava proizvode i usluge koji su njima označeni. 

Cilj je ostvariti međusobnu suradnju i povezivanje lokalnih proizvođača s područja Parka, omogućiti im bolji plasman proizvoda i usluga, poboljšati promociju te im na taj način pomoći stvoriti uvjete za proširenje proizvodnje, ali i tržišta. 

/// Kratki lanci opskrbe hranom čine zajednice bližima, a gospodarstvo zdravijim

Razvoj turizma

Osnivanje Javne ustanove donosi i nova radna mjesta. U početku će to biti mali broj zaposlenika, ali s vremenom će rasti te postoji i mogućnost sezonskog zapošljavanja.

Iskustva u drugim zaštićenim područjima Republike Hrvatske potvrdila su već u prvim godinama nakon uspostavljanja zaštite pojačan razvoj turizma i porast broja domaćih i stranih posjetitelja. Tako se očekuje da će i Hrvatsko zagorje imati koristi od učinaka koje će turizam donijeti, a utjecat će i na cjelokupno gospodarsko stanje područja.

U parku prirode mogu se odvijati gospodarske i druge djelatnosti (uključujući proizvodnu i industrijsku djelatnost) i zahvati koji nemaju značajan negativni utjecaj na bitna obilježja i ulogu parka - stoga se ne predviđaju znatnija ograničenja. 

Prisutnost čovjeka osnovni je preduvjet za očuvanje prostora parka te bi svako neosnovano zaustavljanje djelatnosti koje može rezultirati odseljavanjem stanovništva bilo izrazito nepovoljno i sa stanovišta zaštite prirode, priopćilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

/// Riccardo Staraj: Lokalna zajednica mora konzumirati, disati, voljeti i živjeti od turizma i to cijelu godinu

Foto: Jasenka Haleuš

Autor:  HrTurizam.hr

20. veljače 2024.