Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u komercijalnim smještajnim objektima u Republici Hrvatskoj u listopadu 2015. dolazaka turista više je za...